Mange lar være å anmelde vold

150.000 utsettes for vold fra noen de kjenner godt hvert år. Politiet mener at du ikke skal finne deg i alt, og lanserer en ny kampanje i dag.

Eldre par

HVOR LITE SKAL DU FINNE DEG I: Politiet lanserer en ny kampanje i dag og vil at folk skal si fra om de ikke har det bra i nære relasjoner og utsettes for overgrep og vold.

Foto: Werner Baum / Scanpix

– Hvor lite skal du finne deg i?

Det heter kampanjen mot vold i nære relasjoner som Kripos og politiet lanserer over hele landet i dag.

Vil bestemme over deg

– Det handler om å se ting på en annen måte. Faresignalene kan være der tidlig og kan utvikle seg, sier prosjektleder for kampanjen og politioverbetjent ved seksjon for seksuallovbrudd i Kripos, Raymond Thorsen.

– Det kan være kontroll, trusler og fysisk vold. Eller at noen vil bestemme over din økonomi, sier Thorsen.

Bare et fåtall sier fra og anmelder vold. 25 prosent av kvinnene som utsettes for grov vold anmelder forholdet.

En eldre far ble nektet tilgang til hoveddelen i eget huset det meste av dagen og måtte være mye på rommet. Han fikk ikke ta hånd om egen pensjon.

Utsatt for vold lenge

– Ofte forteller eldre at de har vært utsatt for vold og overgrep lenge og gjennom et langt samliv. De forteller at de ikke har kontroll over egne penger og over hvor de beveger seg, forteller daglig leder ved Krisesentret i Nord-Trøndelag, Inger Lise Svendgård.

Blant eldre utsettes tre til fem prosent for overgrep og vold.

– Her tror jeg det er store mørketall. Det er veldig tabubelagt og skambelagt å bli utsatt for vold fra sine nærmeste. Derfor er det viktig at vi fokuserer på dette temaet og tør å begynne å snakke om det, sier seniorrådgiver Gunnhild Thunem ved senter for kunnskap og likestilling, KUN.

Fagdager i Midt-Norge om overgrep og vold i nære relasjoner.

Hvor lite skal du finne deg i

Når kampanjen «Hvor lite skal du finne deg i» lanseres av politiet i dag er det også opprettet en egen nettside.

Her kan du selv sjekke faresignaler.

– Det mest alvorlige er både kontroll og fysisk vold. Da oppfordrer vi folk til å søke hjelp på et tidlig tidspunkt, sier Raymond Thorsen i Kripos.

Historier fra Trøndelag

Gjennom historier fra Trøndelag skal samfunnet få vite mer om dette tabubelagte temaet på seks fagdager i Midt-Norge i høst.

– Det å høre andre fortelle at de har vært gjennom det samme, tror jeg er en støtte. Det kan gi mange mot til å komme ut av et forhold, sier daglig leder ved Krisesentret i Nord-Trøndelag, Inger Lise Svendgård.

Det er overgrep når eldre ikke får dusje eller blir skiftet på.

Foredrag om vold

FÅR VITE MER OM VOLD: Wenche Malmedal forteller historier fra dagliglivet i Trøndelag om eldre som utsettes for vold på seks fagdager i Midt-Norge i høst.

Foto: Kjartan Trana/NRK