Mange føler drikkepress i fadderuka

Fulle studenter er noe som ofte preger bybildet på denne tida av året. Men skolene jobber nå for at de nye studentene skal unngå drikkepress i fadderuka.

Fadderuke

Under fadderuka på HiNT vil de ha fokus på at det ikke bare skal være aktiviteter med alkohol i bildet.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Kevin Hovdal Holmli, leder for studentorganisasjonen ved HiNT

Leder for studentorganisasjonen ved HiNT, Kevin Holmli mener fadderuka er til for å knytte bånd med hverandre.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Alkohol er en naturlig del av fadderuka i variert grad. Men fadderuka er til for at vi skal finne noen å bli venner med og knytte bånd både faglig og sosialt. Vi har hatt fokus på det med lykkepromille, at du kan drikke for å ha det gøy men ikke drikke for mye, sier Kevin Hovdal Holmli, leder for studentorganisasjonen ved HiNT.

Mange føler drikkepress

Margrethe Mørkved Solli, studiesjef HiNT

Margrethe Solli, studiesjef ved HiNT, mener det må legges opp til aktiviteter som passer for alle.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Baksiden med mye alkohol i fadderuka er at det ikke passer for alle. I fjorårets trivselsundersøkelse fra Høgskolen i Nord-Trøndelag kom det fram at mange studenter følte et drikkepress. Det ønsker HiNT å gjøre noe med.

– Det en del studenter svarer er at de synes det er for mye drikking i fadderperioden. Det vi har gjort som en oppfølging av det er at vi har laget en tettere kobling mellom faglig aktivitet og det studentsosiale livet i studiestarten, sier Margrethe Mørkved Solli, studiesjef ved HiNT.

– Vi har snakket med fadderne om å få til et program hvor alle finner noe som passer for seg, sier studiesjefen.

Vil ha mindre fokus på drikking

Fadderlederne i Nord-Trøndelag har en klar plan på hvordan de skal klare å inkludere alle.

Ida Grimstad, fadderansvarlig HiNT

Fadderansvarlig Ida Grimstad ønsker ikke at noen skal føle seg utenfor på grunn av alkohol.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Vi har snakket mye med faddere og ledelsen på skolen om at vi har et fokus på at det ikke skal være drikkepress. Fordi vi vet at det er mange som føler seg utenfor fordi det er mye drikking, og det vil vi ikke ha noe av, sier Ida Grimstad, fadderansvarlig HiNT.

Fadderlederen har store forventninger til fadderperioden, og håper de nye studentene vil ha det gøy uten å føle noe som helst drikkepress.

– Vi har fått mye tilbakemeldinger fra studenter om at det er mye fokus på drikking. Så i år har vi aktiviteter som grilling, bowling og kinokveld. Vi går inn for å ikke kalle aktivitetene for fest, sier hun.