Mange er dårlig sikret mot brann

Nær halvparten av boligene i Nord-Trøndelag kan ha alvorlige feil eller mangler når det gjelder brannsikring. Det viser ei undersøkelse fra eltilsynet.

- Det er ganske alvorlig når en tenker på hvor enkelt det er å sikre seg, sier Lars Dyrstad, overingeniør i Det lokale eltilsynet til NRK.

Dårlig varsling og rømningsveier

I starten av desember kontrollerte eltilsynet 224 boliger i Nord-Trøndelag.

De sjekket varslingsforholdene, slokkeutstyr, elektronikk, ildsteder og skorsteiner og rømningsforholdene.

Nærmere halvparten av boligene hadde en eller flere feil i forhold til denne sjekklisten.

Fem prosent av boligene hadde ikke godkjent brannalarm, en av årsakene var at røykvarslerne manglet batteri. Sju prosent manglet utstyr til å slokke brann. Og av de som hadde slokkemidler var det feil på utstyret hos to av ti.

Ti prosent av boligene som ble undersøkt hadde ikke gode nok rømningsveier.

Røykvarsler

Uten batteri fungerer ikke røykvarsleren.

Foto: Knut Falch / Scanpix


- Sørg for seriekoblede røykvarslere. Ha slokkemidler som virker og plasser dem så de er tilgjengelige, det kan bety at man må ha mer enn ett pulverapparat. Det siste og kanskje viktigste er at man har mulighet til å evakuere hvis det skulle oppstå brann, sier Lars Dyrstad

- Unngå brann i julen

Selv om eltilsynet primært driver med strøm minner Dyrstad om at man må være varsom med levende lys.

- Ikke gå fra levende lys og vær forsiktig med juledekorasjoner som inneholder lettantennelig ting, sier han.

Han minner også om at elektriske dekorasjoner som julestjerner og juletrelys må skrus av om natten og når man forlater huset. Dyrstad trekker også fram at hver tiende boligbrann starter på komfyren

- Pass på komfyren når du lager mat. Vær i huset når den er påslått, mange branner starter på komfyren, sier Lars Dyrstad, overingeniør i Det lokale eltilsynet.