Mange eldre er underernærte

Mange eldre som er avhengig av kommunale tjenester er underernærte eller står i fare for å bli det. Nå krever Forbrukerrådet at ernæring for eldre skal bli et viktig tema i lokalvalgkampen.

Sykehjemsmat

20–60 prosent av eldre som mottar kommunale tjenester er underernærte eller er i faresonen for å bli det.

Foto: Charlotte Oliversen / NRK

Roger Helde

Regiondirektør i Forbrukerrådet i Midt-Norge, Roger Helde tror den neste generasjonen som inntar sykehjemmene ikke kommer til å finne seg i at de ikke får være med å påvirke menyen.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

I 2009 konkluderte Helsetilsynet med at 20–60 prosent av eldre som mottok kommunale tjenester var underernært eller i faresonen for å bli det. Forbrukerrådet krever nå at kommunene tar tak.

– Det er skikkelig ille. Det er klart at den generasjonen som er på eldrehjem nå er en ydmyk generasjon, de klager ikke så mye. Vår oppfordring er at kommunene begynner å jobbe med dette, sier regiondirektør i Forbrukerrådet i Midt-Norge, Roger Helde.

LES OGSÅ: Mangler kunnskap om kosthold.

I en nasjonal undersøkelse svarer åtte av ti at matomsorg bør være en viktig del av valgkampen. Nå krever Forbrukerrådet at alle kommuner skal ha en matpolitikk som skal gi eldre appetitt på livet. De mener mange eldre får for dårlig mat.

Siri Ramberg Stav

Seniorrådgiver hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Siri Ramberg Stav mener de som jobber på sykehjem må ha system for å fange opp eldre som får i seg for lite mat.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

Mange timer uten mat

Da fylkesmannen i Sør-Trøndelag var på tilsyn for å undersøke ernæringen for tre år siden, fant de avvik i to av fem kommuner.

– Vi fant at i de to kommunene der det var avvik, var det ikke gode prosedyrer som fanget opp risiko i forhold til kost og ernæring, sier seniorrådgiver hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Siri Ramberg Stav.

LES OGSÅ: Jobber for å bli livsgledesykehjem

Ett sted gikk det 17 timer mellom kveldsmat og frokost. Det kan bli farlig om personalet ikke er godt trent.

Bjarne Oliver Ness

Bjarne Oliver Ness er beboer på Trondhjems Hospital. Han er veldig fornøyd med maten på sykehjemmet.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

– Vi må huske at mange av dem som er demente ikke er i stand til å si ifra om at de er sultne. Da kan vi ikke tenke at de kommer og sier ifra at de vil ha mat. De ansatte må ha systemer som fanger det opp.

Nytt 68-opprør

Helde råder kommunen til å gjøre noe med situasjonen nå, for om ikke lenge skal en ny generasjon innta sykehjemmene.

– Når 68-erne kommer inn på sykehjemmene blir det klager og de vil ikke finne seg i at de ikke får være med på å påvirke menyen. De vil heller ikke finne seg i at de ikke har noe valg og at det bare står én ting på menyen.