Malvik har kommet med forliksforslag i mobbesaken

Kommunen har kommet med et forliksforslag i erstatningssaken til mobbeofferet Line Sommer Hoel, men ingen av partene vil si hva det går ut på.

Mobbesak Malvik

KREVER ERSTATNING: Line Sommer Hoel (25) gikk til sak mot Malvik kommune etter at hun ble mobbet på ungdomsskolen. Hoel krever ti millioner fra kommunen.

Foto: Frank Almås / NRK

– Det er en dialog mellom partene som innebærer at kommunen har gitt signaler om en mulig løsning. Men jeg ønsker ikke gå ut med hva den innebærer, sier advokat Christian Lundin, som representerer Malvik-kvinnen.

– Hvorfor ikke?

– Fordi kommunen har anmodet om det, og fordi det er en dialog mellom partene med tanke på en mulig løsning. Før det blir klarlagt, kan jeg ikke kommentere det nærmere, svarer Lundin.

Krever ti millioner kroner

Retten slo i fjor fast at kommunen har et ansvar for manglende oppfølging av 26-åringen, som er 100 prosent ufør. Ifølge Lundin er det ikke sannsynlig at hun vil få inntektsgivende arbeid i framtida. Han har lagt fram et krav på ti millioner kroner.

Partene hadde et rettsmøte mandag denne uka, men kontakten om et mulig forlik kom ifølge Lundin for to dager siden.

Advokaten som representerer Malvik kommune i saken bekrefter at forhandlingene er i gang:

– Partene forhandler, men det foreligger ingen avtale. Innholdet i forhandlingene kan jeg selvsagt ikke gå ut med, sier advokat Bjørn Morten Brauti, som representerer Malvik kommune i saken.

Mener kravet er for høyt

Kommunen har allerede betalt ut 1,6 millioner kroner i erstatning til Hoel, og kommunens advokat har sagt at de er innstilt på å betale et betydelig beløp til.

– Det kommer minimum til å være et millionbeløp i tillegg, sa Brauti til NRK forrige helg.

Christian Lundin

ER I DIALOG: – Det er en dialog mellom partene som innebærer at kommunen har gitt signaler om en mulig løsning, sier mobbeofferets advokat Christian Lundin.

Foto: Victoria Wilden / NRK

Brauti fortalte da at Malvik kommune hadde begynt å beregne det de mener er et riktig krav. Han ville ikke anbefale kommunen å betale ti millioner kroner.

– På generelt grunnlag vil jeg si at det er et uvanlig høyt krav, sa advokaten, og viste til at ingen andre rettstilfeller i Norge ville støtte et slikt krav.

Må bli enige til uka

En rettssak om erstatningsbeløpet er berammet i november. Det gjenstår å se om partene blir enige før den tid.

– Det er viktig for henne å prøve å løse denne saken. Hun er veldig syk, og det er en stor belastning for henne. Samtidig er hun innstilt på å gjennomføre saken, i tilfelle det ikke kommer frem til en løsning, sier Lundin.

Videre nå må partene avklare om de klarer å bli enige, forklarer han. Hvis ikke blir hovedforhandlingene gjennomført som planlagt.

Om Hoel aksepterer kommunens forliksforslag, må avklares ganske raskt.

– Det må nok avklares i løpet av neste uke om det lar seg gjøre å løse saken. Men min klient er opptatt av å finne frem til en løsning, og vil strekke seg for å prøve å finne en løsning, avslutter Lundin.