Hopp til innhold

Må kjøpe strøm de selv produserer fordi solcellene er fordelt på to bygg

De bygger Midt-Norges største solcelleanlegg på to lagerbygg, men norske regler gjør at de ikke får overføre strøm mellom byggene.

Trond Kvam, daglig leder i Malvik fryselager og Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre og medlem i energi- og miljøkomiteen.

HÅPER PÅ RASKE FORANDRINGER: Taket er dekket med solceller. Daglig leder Trond Kvam i Malvik Fryselager får støtte fra Høyres stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde i at reglene bør endres så de kan flytte strømmen de selv produserer mellom lagerbyggene.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Åtte meter skiller de to svære lagerbyggene til Malvik Fryselager AS i Trøndelag.

Selv om drifta er lik og eierne de samme, får de ikke utveksle strømmen de selv produserer mellom byggene.

Det setter det norske regelverket en stopper for.

– Vi får ikke utveksle strøm mellom to bygg med ulike gårds- og bruksnummer. Vi må selge strømmen ut på strømnettet, og kjøpe den tilbake for en dyrere penge.

Det sier daglig leder Trond Kvam.

Malvik Fryselager AS

Malvik Fryselager har investert for drøyt ti millioner kroner i solceller på taket på sine lagerbygg.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Får ikke utnytte overskuddskraft

Han er oppgitt over at regelverket ikke gjør det mulig å dele overskuddskraft fra det ene bygget til det andre.

– På det ene bygget produserer vi mer strøm enn det vi forbruker, og på det andre produseres i perioder mindre strøm enn det vi forbruker. Det burde vært lett å få utveksle strøm som vi selv produserer mellom våre egne næringsbygg, sier Kvam.

Strømmen de produserer på taket av de to bygningen utgjør 20 prosent av det totale kraftbehovet.

Byggene er på til sammen 15 000 kvadratmeter.

Reguleringsmyndigheten for energi, RME, er i gang med et arbeid for å endre forskriften som regulerer deling av egenprodusert fornybar strøm.

Les også: Ønsker stans i elektrifisering av to oljeplattformer

Njord-feltet i Norskehavet
Njord-feltet i Norskehavet

Elisabeth Sæther

Regjeringen arbeider for å styrke muligheten til lokal energiproduksjon ved industriparker og næringseiendom, sier statssekretær Elisabeth Sæther.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Forslag på høring

Regjeringen har hatt et forslag til løsning på høring.

Forslaget innebærer at kunder på samme eiendom kan gå sammen om å produsere fornybar kraft, og få fritak for elavgift og nettleie når de forbruker den kraften de selv har produsert.

Det sier statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet.

Det ble foreslått å avgrense ordningen til anlegg på opptil 500 kW per eiendom. Etter høringen bestemte regjeringen å øke denne grensen til 1000 kW per eiendom.

Regjeringen arbeider nå videre med å kartlegge regulatoriske barrierer som et steg i å legge til rette for mer etablering av lokal energiproduksjon. Kartleggingen fokuserer på prosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme, og vil primært vektlegge energiproduksjon i tilknytning til industriparker og næringseiendom, sier Sæther.

Solcelleanleggene på taket av de to bygningene til Malvik Fryselager vil produsere en million kWh i året.

Mathilde Tybring-Gjedde

Høyre vil at regelverket mykes opp raskt så det blir mulig å overføre strøm fra solceller mellom bygg med ulike gårds- og bruksnummer i en næringspark, ifølge stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Gammeldags regelverk

– Vi har et gammeldags regelverk som gjør at det ikke lønner seg å bygge solcelleanlegg, og kunne dele strømmen med andre næringsbygg som trenger strømmen.

Det sier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre, og medlem i energi- og miljøkomiteen.

Hun mener det haster med å få regelverket endret.

– Vi går mot et kraftunderskudd, og trenger mer kraft. Det er vinn-vinn for alle dersom det er mulig å bygge solcelleanlegg og dele den strømmen i en næringspark.

Hun mener dette vil redusere behovet for å bygge ut mer nett, og man kan utnytte vind- og vannkrafta andre steder.

Les også: Rørt av støtten: – Som reineier er du nødt til å kjempe hele tiden

Terje Haugen
Terje Haugen

Må kjøpe strømmen tilbake

I dag går overskuddsstrømmen fra solcellene på fryselageret ut på strømnettet, og bedriften må kjøpe den tilbake.

– Det er dette som er utfordringen, da avgifter og nettleie kommer i tillegg, sier Kvam.

Han håper reglene mykes opp til også å gjelde så store anlegg som det de har bygd.

– Vi kunne ha bygd et mindre solcelleanlegg for å bruke strømmen kun på det ene bygget. Vi valgte å investere i et større anlegg, i håp om at det etter hvert blir mulig å utveksle strøm lokalt i næringsparken.

Malvik Fryselager AS

Det trengs mye strøm for å holde temperaturen ned i minus 23 grader ved Malvik Fryselager.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

17.03.23: I en tidligere versjon av saken sto det at strømproduksjonen fra Malvik Fryselager (på en million kWh) ville være langt over grensen i et forslag fra regjeringen. Dette har bidratt til forvirring og vi har derfor fjernet opplysningen.