Fant malariamygg for første gang i Trøndelag

Malariamyggen er nå er en del av norsk fauna, men Folkehelseinstituttet frykter at langt farligere utenlandske myggarter er på vei til Norge på grunn av klimaendringene.

Myggjakt på Tautra i Trøndelag

FØRSTE GANG: Forskere har påvist Malariamygg på Tautra, det er første gang den potensielt smittebærende myggen er registrert i Trøndelag.

Foto: Borgar Sagbakken / NRK

Skarp, hissig og intens summing. En lyd som nærmest får det til å klø på kroppen.

Sondre Dahle er på myggjakt i Trøndelag. Nå er han i et fjøs på Tautra i Trøndelag. I konstruksjonen langs én av veggene gjemmer det seg mange virrende insekter som han vil ta en nærmere titt på.

Han er biolog ved Norsk institutt for naturforskning, og med seg har han de to studentene Mona Olsen-Ryum og Maja Fasting.

De tre jobber med et forskningsprosjekt som skal kartlegge sjeldne myggarter i Norge. Og akkurat på Tautra gjorde studentene nylig et spesielt funn.

– Jeg så det var noe spennende i vannet og tok et bilde og sendte til Sondre. Han bekreftet at det var en malariamygg, sier Fasting.

Dette er første gang det er funnet malariamygg i Trøndelag. Derimot er arten påvist i Pasvik og i Østfold.

– Det viser hvor lite kjent malariamyggens utbredelse er kjent i Norge, sier Dahle.

Malaria mygg

MALARIAMYGG I Norge: Dette er en av malariamyggene studentene fant på Tautra.

Foto: PRIVAT

I utgangspunktet ikke smittsom

Malaria er utbredt over store deler av den tropiske verden, men Afrika står for de fleste tilfellene. I 2016 var det 216 millioner som fikk sykdommen på verdensbasis.

Hvert år blir nordmenn smittet på reiser til utlandet. Ubehandlet kan den som er smittet utvikle komplikasjoner og dø.

Men selv om malariamyggen er oppdaget i Trøndelag, er det ifølge forskerne ingen fare for lokalbefolkningen.

– Malariamyggen er i utgangspunktet ikke smittefarlig, sier biolog ved NINA, Sondre Dahle.

Malaria forårsakes av en parasitt i Plasmodium-slekten, og myggene kalles malariamygg enten den har parasitten i seg eller ikke, sier Dahle. Parasitten regnes som forsvunnet fra Norge og det er lite som tyder på at den etablerer seg igjen med det første.

Malariamyggen som er funnet på Tautra er, til tross for at den ikke er smittsom den samme typen som smittet nordmenn på 1800-tallet og er nært beslektet Afrikanske malariamygg.

mygg

Studentene går snart i gang med å analysere alle myggartene de har samlet inn fra Trøndelag i sommer.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Interessant for helsemyndighetene

Funnet på Tautra er interessant for helsemyndighetene som ønsker å kartlegge malariamygg rundt om i hele Europa. Særlig etter et nylig malariautbrudd i Hellas.

Avdelingsdirektør Preben Ottesen i Folkehelseinstituttet sier helsemyndighetene følger med på nye typer mygg som kommer til Norge.

– Hvis man stoler på FNs klimapanel og de beregningene som er gjort må vi se at disse myggene vil få fotfeste i Norge. Fremst av disse er en art som heter asiatisk tigermygg. Den har kommet helt opp til Sør-Tyskland.

Selv om det i utgangspunktet er for kaldt for denne i Norge nå, er det likevel noen modeller som viser at den allerede i dag kan kanskje få fotfeste på Sør-Vestlandet, forteller Ottesen.

Tigermygg

KAN KOMME NYE ARTER: Smittebærende tropiske mygg kan få fotfeste i Norge på grunn av klimaendringene – Tigermygg på sørvestlandet kan bli en realitet, sier Folkehelseinstituttet.

Foto: Folkehelseinstituttet

Årsaken kan være klimaendringene og varmere vær, men dette vet man foreløpig ikke nok om. Siden forskningen på området er mangelfull, kan også malariamyggen ha vært her til alle tider.

– Det norsk helsevesenet er godt rustet .Foreløpig er ikke mygg noe stort problem i Norge, sier Ottesen.

Myggforskere

MYGGFORSKERE: – Vi er blitt stukket mange ganger, sier bachelorstudentene ved Nord Universitet i Steinkjer. Gleden av å bidra til nye forskningsresultat overvinner smerten, sier Maja Fasting (t.v.) og Mona Olsen-Ryum.

Foto: Tariq Alisubh / NRK