Maibilder 2015

Bilder innsendt til Trøndersk fotoalbum i mai 2015.

Blomsterflue på løvetann
Foto: Ommund Øgård

Folkeliv på Bakklandet
Foto: Øyvind Blomstereng
Solnedgang på Brattøra i Trondheim
Foto: Jon Rokseth