NRK Meny
Normal

Må trolig slakte hele smågrisbesetningen

Mattilsynet har ikke grunn til å tro at flere svinebesetninger er smittet. Mye tyder på at en gårdbruker i Nord-Trøndelag må slakte 300 smågris.

Grisene

Gården er satt i karantene og alle smågrisene på gården må etter all sannsynlighet slaktes etter funn av LA-MRSA.

Foto: Ekroll, Anne Liv / Anne Liv Ekroll, NRK

Gårdbrukeren fikk fredag ettermiddag vite at det er påvist LA-MRSA smitte i grisehuset.

Denne gården har ikke fått påvist smitten tidligere.

Først i slutten av uka kommer resultatet fra den siste prøven som slår fast om dette er bakterien LA-MRSA.

– Det er sannsynlig at det er denne bakterien, sier regiondirektør Bjørn Røthe Knudsen i Mattilsynet.

Leter etter smittekilde

Mattilsynet er i full gang med å kartlegge om andre svinebesetninger også er smittet av den fryktede bakterien.

– Påvisning av smitte er bare gjort i ei smågrisbesetning, sier regiondirektøren i Mattilsynet mandag ettermiddag.

Prøver som er tatt viser at det er vesentlig smitte i denne besetningen.

Bjørn Røthe Knudsen, regiondirektør Mattilsynet

Regiondirektør Bjørn Røthe Knudsen følger opp etter at LA-MRSA smitte er påvist i en svinebesetning.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Har solgt smågris

Røthe Knudsen sier det er heldig at gårdbrukeren, som har fått påvist smitte i grisehuset, bare har kjøpt gris fra en besetning.

Smågrisene er solgt videre til fem andre besetninger med ren slaktegris, som kan fores opp som normalt før de slaktes.

– Dette gjør bekjempningsarbeidet lettere.

Kjøtt fra dyr med MRSA er ikke farlig å spise.

Tror ikke på nytt utbrudd

MRSA- smitte

En person og en besetning med smågris i Verdal er smittet av den antibiotikaresistente bakterien LA-MRSA.

Foto: Kari Sørbø / NRK

Mattilsynet har foreløpig ikke grunn til å tro at det blir et nytt utbrudd i Nord-Trøndelag. For snart ett år siden fikk 13 besetninger påvist smitten i Nord-Trøndelag, mens tre besetninger ble rammet i Nordland og Troms.

Myndighetene gjør det de kan for å forhindre at folk skal smittes av denne bakterien.

– Bakterien har den uheldige egenskapen at den er resistens mot flere antibiotika som brukes i sykehus og sykeheimer. Det kan føre til at sårbehandling blir vanskeligere om bakterien får en høyere forekomst enn i dag, sier Røthe Knudsen.