Studenter får tilbud om gratis mattekurs for å bli sykepleiere

Krav om god nok karakter i matte får deler av skylda for at færre søker sykepleierutdanning. Nå tilbyr universiteter gratis kurs for å få nok studenter.

Sykepleierstudenter

SYKEPLEIERSTUDENTER. Therese Ditløv og Erika Husby klarte mattekravet og er i gang med sykepleierstudiet i Levanger.

Foto: Vegard Woll / NRK

Fra og med 2019 må alle som vil gå sykepleierutdanninga ha minst en treer i matematikk fra videregående skole.

Det nye kravet har ført til 19 prosent færre søkere på landsbasis. Dette er ei bekymring for flere universiteter, som nå vil tilby gratis mattekurs for å få nok kvalifiserte søkere.

Må ha bedre mattekarakter

– Jeg har tenkt litt på å søke meg til sykepleierutdanninga, så da er det greit å være i forkant hvis det blir studier på meg, sier Renate Trøite fra Bodø.

Hun har kommet inn på et gratis kurs i regi av Nord universitet. Kurset hadde 30 plasser og nærmere 100 søkere.

– Vi har aldri hatt færre studenter på venteliste ved studiestart, og for noen steder var det så å si ingen på venteliste. Dette er et tiltak vi gjør for å unngå å komme i en situasjon hvor vi ikke har nok kvalifiserte søkere.

Det sier Trine Holmvåg ved Nord universitet. Hun er også tydelig på at færre søkere skyldes at folk har for dårlig karakter i matte.

– Ja, mangel på matematikk-kunnskap er en av årsakene til nedgangen i antall kvalifiserte søkere, sier Holmvåg.

Renate Trøite

MATTEKURS: Renate Trøite vurderer å bli sykepleier og er en av 30 som tar gratis mattekurs ved Nord Universitet.

Vil mangle 28.000 sykepleiere

Dette med å tilby gratis matematikk-kurs er ikke helt nytt. Tidligere har en del lærerstudenter fått det samme tilbudet. Men behovet er like akutt ved sykepleierutdanninga.

Vi har aldri hatt færre studenter på venteliste ved studiestart, og for noen steder var det så å si ingen på venteliste

Trine Homlvåg

En rapport Statistisk sentralbyrå (SSB) ga ut i fjor vår viser at Norge i 2035 vil mangle 28.000 sykepleiere. Og i sykepleierforbundet er de bekymra hvis studieplasser blir stående tomme.

– Det er alvorlig for universitet som er avhengig av å utdanne et visst antall sykepleiere. Men det er også alvorlig for framtida, sier Sølvi Sæther som er leder i Sykepleieforbundet i Nord-Trøndelag.

nord Universitet

MANGLER SYKEPLEIERE: En rapport fra Statistisk Sentralbyrå viser at Norge i framtida vil mangle flere tusen sykepleiere.

Foto: Vegard Woll / NRK

De minste studiestedene sliter mest

Hun viser til den dramatiske mangelen på sykepleiere man vil få ifølge SSBs rapport. Sæther er likevel optimistisk.

– For dem som er ferdig med videregående og har fått litt for dårlig karakter i matematikk så kan et slikt kurs være en god ting. Vi vet jo at mange kan ha stor potensial i matte men som på en måte ikke har fått vist det, sier Sæther.

Hun understreker også at et stort flertall av dem som komme inn ved sykepleien ved de større stedene ofte har svært gode karakterer i matte og at utfordringa er størst ved de små studiestedene.

Uenig om mattekravet

Ved sykepleierutdanninga i Levanger pugger studentene i disse dager til eksamen i medikamentregning der alt må være riktig om de skal bestå studiet. Flere mener derfor det er riktig å stille krav om treer i matte for å komme inn. Men ikke alle.

– Matten på videregående er veldig forskjellig fra matten som vi har her i medikamentregning. Kravet kan derfor sortere ut noen som kunne blitt veldig gode sykepleiere, sier sykepleierstudent Erika Andresen Husby.

Medstudent Vegard Rundhaug mener derimot det er viktig å ha god mattekunnskap på studiet og synes ikke kravet om en treer er urimelig.

Men både han og Husby er veldig positive til gratiskursene.

Sykepleierstudenter

SYKEPLEIERSTUDENTER. Vegard Rundhaug, Therese Ditløv og Erika Husby er i gang med sykepleierstudiet i Levanger og er positive til gratiskursene i matte.

Foto: Vegard Woll / NRK

Fem millioner til kursing

Ved Universitetet i Sørøst-Norge har de også i vår hatt tilbud om gratis mattekurs. Men her har det vært retta kun mot folk som vil inn på lærerutdanninga.

Universitetet har fått bevilga fem millioner kroner fra kunnskapsdepartementet til å lage nettbaserte mattekurs for dem som vil inn på lærerutdanninga der karakterkravet i matte er fire.

– Vi har 205 søkere til mattekurset som starter i vår, men kunne tatt inn enda flere, sier visedekan ved Universitetet i Sørøst-Norge Anne Fængsrud til NRK.