NRK Meny
Normal

Må sprenge ut ny veg

Store mengder løsmasser skaper utfordringer for Statens vegvesen. De tror det vil ta flere dager før det blir mulig å kjøre forbi rasstedet sør for Bangsund.

Ras fylkesveg 17

Den nye vegen skal legges i lia bak den gamle, men det er et utfordrende arbeid med mye løsmasser i området.

Foto: Karin Jegtvik/NRK

Dieter Manka

Dieter Manka i Statens vegvesen tror det vil gå flere dager før fylkesveg 17 åpner igjen sør for Bangsund.

Foto: NRK

Vegvesenet skal foreta grunnundersøkelser i området ovenfor vegen både onsdag og torsdag.

Fant bløtmasser

– Vi har boret i området siden tirsdag, og funnet en del bløtmasser i lia ovenfor fylkesvegen der raset gikk. Vi får inn en ny borerigg fra nordsida i tillegg til den andre. Denne skal gjøre undersøkelser i lia, forteller prosjektleder Dieter Manka i Statens vegvesen.

Raset i Jakobvika på fylkesveg 17 ble oppdaget i 01.40-tida natt til tirsdag. Siden har all biltrafikk stoppet, og folk må kjøre om Grong langs E6. Tirsdag ble det laget en gangsti på cirka 300 meter ovenfor vegen som kan benyttes fram til det er bygd en ny veg.

– Godt skodd

– Denne vegen skal nå sikres med et gjerde. Det er ulendt i området, og folk må være godt skodd, understreker Manka.

Både onsdag og torsdag er vegvesenets fokus å finne ut hvor mye løsmasser det er i området. Disse massene må fjernes før det kan bygges en ny bilveg.

– Vi må ta oss god tid for å finne ut hvor mye masser det er der. I neste omgang må vi grave ut disse til vi kommer ned på fjell. Deretter kan vi sprenge ut og bygge en ny veg forbi rasstedet. Vi mener det ikke er fare for nye ras når vi starter å sprenge. Så lenge vi gjør det ovenfor kvikkleiresonen, sier Dieter Manka.

Anleggsarbeid på fredag

Det betyr at arbeidet med å fjerne bløtmassene tidligst kan starte på fredag.

– Vi kan foreløpig ikke si noe sikkert om når vi har vegen klar til bruk. Først når anleggsarbeidet er i gang, kan vi si noe mer sikkert om når vi blir ferdig. Folk må bare være tålmodige, sier Dieter Manka til NRK.