Må rustes opp for 600 millioner

Dovrebanen må rustes opp for 600 millioner kroner for å tåle tøffere vær i framtida.

Ras Soknedal

Raset i Soknedal har stengt Dovrebanen siden 13. mars.

Foto: Mesta

Brede Nermoen i Jernbaneverket

Brede Nermoen sier Jernbaneverket må ruste opp Dovrebanen for 600 millioner kroner.

Foto: Rune Kjær Valberg

Det over 100 år gamle jernbanenettet tåler ikke lenger så mye nedbør som vi har hatt i det siste.

Raset i Soknedal

– Jernbanenettet er ikke konstruert for å tåle det ekstremværet vi har opplevd de siste årene, sier assisterende banedirektør i Jernbaneverket, Brede Nermoen, til Adresseavisen .

Jernbaneverket har nå regnet seg fram til at de trenger 600 millioner kroner for å utbedre dreneringen langs hele banestrekningen.

– Raset i Soknedal er et eksempel på hva mye nedbør på kort tid kan føre til. Store jordmasser gled ut, og tettet stikkrennen under jernbanefyllingen. Til slutt raste løsmassene ut, og det hadde ikke skjedd med en moderne steinfylling og en god drenering, sier Nermoen til avisa.

Ikke nye tiltak

Opprusting av strekningen Oslo-Dombås vil koste mellom 300 og 350 millioner kroner fram mot 2020.

– Dette er helt nødvendig for å møte framtidens utfordringer. Dette dreier seg altså ikke om investeringer i nye tiltak, sier Brede Nermoen.

For strekningen mellom Dombås og Trondheim, kan det være snakk om utbedringer for rundt 300 millioner kroner.

– Her er det først og fremst snakk om utbedring av dreneringssystemet, opplyser Nermoen.

I år skal Jernbaneverket bruke 50 millioner for å bedre dreneringen langs Dovrebanen, men det trengs altså mye mer i framtida.

Bedre værdata

– Vi må skifte ut mange eldre stikkrenner under jernbanefyllingene, og vi må forsterke fyllingene, sier Nermoen.

Jernbaneverket samarbeider nå tett med Meterologisk institutt for å sikre seg bedre værdata. Nå bygges det værstasjoner langs Dovrebanen.

– Ved å få bedre tilgang på værdata kan vi tidlig gå inn med tiltak når situasjonen krever det, opplyser Nermoen til Adresseavisen.