NRK Meny
Normal

Trønderske skogeiere bør plante 5 millioner nye trær

Skogeiere oppfordres til å tenke på kommende generasjoner og plante mer skog.

Skogplanting
Foto: Mettte Moslet Kjesbu / NRK

Skogeiere blir oppfordra til å plante mer skog enn noen gang. Bare i Trøndelag må det til 5 millioner nye skogplanter i år dersom fremtidige generasjoner skal kunne drive hogst.

Skogeier Ernst Bolås skal plante 3000 nye trær i år, og sier ingen planter blir tilfeldig plassert.

Skogeier Ernst Bolås

Skogeier Ernst Bolås skal plante 3000 nye trær i år.

Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK

– Der det står en stubbe fra før kan vi gå ut fra at det er god jord. Der har det tidligere vokst et stort tre, så vi planter gjerne inntil en stubbe – da får også den lille planta litt vern for vær og vind, sier han.

Arbeidsoppgavene med å få opp ny skog etter hogst, og med å pleie den unge skogen er formidable.

Mye hogst, lite nyplanting


I dag er mange skoger for tynne. Det er hogd mye uten at det har vært plantet tilsvarende så nå må det plantes mer for å opprettholde skognæringa. Det er ei næring med langsiktige mål, for det tar nærmere 100 år før skogen blir hogstmoden.

Rune Saursaunet, fylkesskogmester i Nord-Trøndelag

Rune Saursaunet, fylkesskogmester i Nord-Trøndelag, oppfordrer til skogplanting.

Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK

– Det blir våre barnebarn og oldebarn som får nytte og inntekt av de plantene som nå settes i jorda, og vi får tenke på at det er de før oss som har sørget for at vi kan høste, sier Rune Saursaunet, fylkesskogmester i Nord-Trøndelag.

Han sier det er avgjørende at det nå plantes mye i de trønderske skogene, og oppfordrer skogeiere til å ta det ansvaret det er å tenke langsiktig.

.

– Jeg får bare håpe det er liv laga å drive her på gården når den tida kommer at skogen her blir hogstmoden, sier skogeier Ernst Bolås som fortsetter plantinga.

Skogplanting

Det tar nærmere 100 år før ei plante blir et hogstmodent tre.

Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.