NRK Meny
Normal

Må bruke millioner på rassikring

NVE og Grong kommune må bruke 3,2 millioner kroner på rassikring etter storflommen. Det må også brukes store penger i Overhalla.

Flommen i Sanddøla førte til at de gamle sikringene i elvekanten ble vasket vekk, og dermed trues både den videregående skolen i Grong, industribygg og bolighus i området ved elva.

Norges vassdrags- og energidirektorat mener det haster med å sette i gang sikringsarbeidet som innebærer å fylle på stein ned mot elva. Jobben vil ta rundt tre måneder.

I Overhalla vil det koste nærmere 650.000 kroner å sikre elveområdet ved Overhalla sykeheim mot ras, etter flommen i Namsen. NVE mener sikringen må på plass så raskt som mulig, fordi de frykter nye ras i området.

 

Flomstor Sanddøla ved Grong videregående.