Må betale 720.000 i tvangsmulkt

Norsk Kylling på Støren må betale boten de fikk i forbindelse med de ulovlige slaktemetodene tidligere i vinter.

Det har Mattilsynet bestemt.

Norsk Kylling har tidligere bedt om at hele eller deler av tvangsmulkten på 720 000 kroner ble strøket, men det var Mattilsynet ikke enig i.

- Det var et nødvendig virkemiddel for å få virksomheten til å etterleve regelverket, sier seniorrådgiver i Mattilsynet region Trøndelag og Møre og Romsdal, Elisabeth Skei Berg.