Eksponert for feilkoblet gass i syv år

En feilkobling har ført til at både pasienter og ansatte siden 2006 uvitende ble eksponert for medisinsk lystgass ved St. Olavs Hospital.

lystgass

Det er medisinsk lystgass fra slike apparater som har lekket ut i lokalene etter en feilkobling i gassrørene ved St. Olavs Hospital. Dette bildet er tatt i en annen sammenheng.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Den feilkoblede gassen har gått til både Kvinne-barn-senteret og Nevrosenteret, og ble oppdaget i desember i fjor etter rapporteringer om for lavt trykk i flere laboratorier ved sykehuset.

Først 4. juni i år ble det klart at feilen skyldes en feilkobling i varmesentralen på Nevrosenteret.

Les også: Slutt på lystgass til fødende

– Beklagelig

Feilkoblingen oppsto allerede i forbindelse med byggingen av Nevrosenteret i 2006, og administrerende direktør ved St. Olavs Hospital, Nils Kvernmo, mener det er beklagelig at den oppdages først syv år etter.

Nils Kvernmo, adm. dir., St. Olavs Hospital.

Administrerende direktør, Nils Kvernmo, beklager at feilen ikke ble registrert på et tidligere tidspunkt.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

– Feilen burde vært oppdaget tidligere, og den bør ikke ha oppstått i det hele tatt. Det har også gått alt for lang tid fra feilen ble registrert og frem til den ble utbedret nå i juni. Grunnen til det er at vi ikke fant årsaken, sier Kvernmo.

Les også: Fødende får ikke lystgass

Han forteller at det er ikke skal være meldt om problemer i forbindelse med feilkoblingen.

– Vi har gjort en vurdering, og så langt konkluderer fagfolkene med at det ikke har skjedd noen skade. Pasientene og de ansatte er blitt eksponert for så små mengder gass at det anses som ufarlig. Vi tror derfor ikke at dette har fått noen konsekvenser.

Sykehuset skal for sikkerhets skyld undersøke saken nærmere.

Stengt umiddelbart

– Feilkoblingen ble umiddelbart stengt og vi går nå over hele det tekniske anlegget for å sjekke at det ikke foreligger andre feil, selv om vi ikke har mistanke om det, sier Nils Kvernmo.

Han legger til at de nå må ta en diskusjon på hva sykehuset kan lære av hendelsen.

Feilen er meldt til Arbeidstilsynet, Helsetilsynet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Alle målinger fra 10.-11. juni viser fullstendig renhet i rørnettet.