Lyngbrann på Hitra

Brannvesenet er på Fjellværsøya på Hitra etter melding om lyngbrann i området.