Lover ny kunsthall i Trondheim

Trondheim skal få en ny kunsthall innen høsten 2016. Det lover styreleder i Kunsthall Trondheim, Ellen Tveit Klingenberg.

Ellen Tveit Klingenberg

Ellen Tveit Klingenberg er sikker på at Trondheim får en ny kunsthall i løpet av neste år.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune skal betale for hallen. Styrelederen har et klart mål for kunsthallen i Trondheim.

– Vi skal nå så bredt ut blant folk som mulig. Det er et overordnet mål for det vi driver med. Da må vi fram at dette er viktig for alle, og det er også viktig hva vi stiller ut for å nå dette målet, mener Ellen Tveit Klingenberg.

Den planlagte kunsthallen Trondheim skal vise samtidskunst på høyt internasjonalt nivå. Hallen skal også være en møteplass for regionens egne kunstnere og kunstnere utenfra.

Kunsthallen skal ligge i den gamle brannstasjonen i Trondheim sentrum. Målet er at den skal være et faglig referansepunkt, og gi et løft for kunstlivet både i byen og regionen når den står ferdig i løpet av neste år.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har allerede forpliktet seg til å bidra med halvannen million kroner i året til drift av den nye kunsthallen.