NRK Meny
Normal

Lover midtdelere

Regjeringen vil gi penger til Nord-Trønderske veier.

Midtdeler
Foto: Håvard Zeiner / NRK

Når statsbudsjettet legges frem på tirsdag, lover samferdselsministeren at det skal bli Midtdelere i Levanger og Stjørdal.

Trist år

Liv Signe Navarsete vil gi 450 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak.

- Det har vært et trist år med mange og alvorlige ulykker på veiene våre. Det er en av grunnene til atregjeringen løfter trafikksikkerhetsarbeidet vesentlig. Vi nesten dobler innsatsen, sier Navarsete i Trønderavisa.

Nord-Trøndelag prioriteres

Det vil bli bygd Midtdelere på E6 fra Hell-tunellen til Værnes, og på strekningen Holtran-Gråmya i Levanger.

- Vi kommer til å sette i verk en rekke tiltak i Nord-Trøndelag. Statens vegvesen har oversikt over de mest belastede ulykkespunkter, og danner utgangspunkt for tiltak av ulik karakter, sier Navarsete.

I tillegg skal flere ulykkeskryss utbedres, og det er satt av penker til lyssetting, belysning av gangfelt og opphøyning av gangfelt, skriver Trønderavisa.

Samfunnsøkonomisk nytte

Det skal bli flere kontroller av kjøretøy, i forhold til mønsterdybde i dekk og gjennomsnittsfart.

- Det er en rekke store og mindre tiltak som vil bli satt i gang i Nord-Trøndelag. Trafikksikkerhetstiltak har veldig høy samfunnsøkonomisk nytte, sier samferdseksministeren.

Liv Signe Navarsete
Foto: Nils Mehren / NRK

Statsbudsjettet for 2009 blir lagt frem på tirsdag, der vil det også komme frem om det blir gjort utbedringer av jernbanen i regionen.

Video fra Trøndelag

Nord i Trøndelag holder landets største sportsentusiaster til. Sigrid Rohde (54) fra Levanger er en av dem.
Den aller første av mange svært store transporter i forbindelse med vindkraftutbygginga på Fosen skjer i dag.
Blå himmel og fine forhold- vinterferien er i gang i Trøndelag.