Lover full barnehagedekning

Trondheim kommune går for full barnehagedekning innen utgangen av året.

- Dette høres kjempebra ut. Vi har søkt plass i kommunale barnehager i ett par år nå uten å få plass. Nå ser det ut som det kan være mulighet for oss også, sier småbarnsfaren Jann Arve Sinkaberg.

Stor etterspørsel

Bare i år opprettes det 1570 nye barnehageplasser i Trondheim.

Det er nemlig mange som vil ha barnehageplass. 95 prosent av foreldrene i Trondheim med barn mellom ett og fem år ønsker plass i barnehagen.

Fagfolk

Selv om kommunen nå kan love alle plass, trengs det fagfolk til de nye barnehagene. De nærmeste tre årene er det behov for 450 nye ansatte.

Kommunaldirektør for oppvekst, Jorid Midtlyng, tror det skal la seg gjøre.

- Nå er vi så heldige i Midt-Norge at vi har god tilgang til førskolelærere, men vi kommer nok til å trenge alle som vil jobbe hos oss. Derfor vil vi holde et informasjonsmøte neste uke for de som er interesserte i jobb, sier Midtlyng.