NRK Meny
Normal

Lover barn krisehjelp fra nyttår

Barn i Nord-Trøndelag får ei ny krisevakt fra nyttår. Det er barnevernet som starter den nye vaktordningen som også skal være tilgjengelig i helgene.

Barnevern

Nordtrønderske barn i krise skal få bedre hjelp fra nyttår når barnevernvakta starter et nytt tilbud.

Foto: www.colorbox.com

Den aller første barnevernvakten i fylket skal da være etablert. I første omgang som et samarbeid mellom fem kommuner.

Mer tilgjengelig

– Først og fremst skal vi bli mer tilgjengelig, beredskapen blir bedre og det blir større fleksibilitet når ungene trenger hjelp, sier Kathinka Sørensen som skal lede Barnevernvakta i Nord-Trøndelag.

Sørensen forteller at barnevernet skal ha fler folk på plass for å bistå og rykke ut ved behov.

– Vi skal også være mer tilgjengelig for å drøfte saker med våre samarbeidspartnere når det er behov for det. Forhåpentligvis vil vi ta vare på mange flere barn enn det vi har klart til nå, mener Kathinka Sørensen.

Barnevernvakta trenger seks ansatte for å bemanne vakta i helgene, og kommunene som så langt samarbeider er Steinkjer, Levanger, Verdal, Inderøy og Verran. Men flere vurderer å bli med.

Lavterskeltilbud

Før åpningen ved nyttår går Kathinka Sørensen vakter hos barnevernvakten i Trondheim, som dekker alle kommuner i Sør-Trøndelag og Værnesregionen. Dette er et døgnåpent tilbud.

Leder Berit Skauge beskriver barnevernvakta som et lavterskeltilbud der man er beredt på det meste.

– Vi får telefoner fra naboer som lurer på om vi kan hjelpe barn i nærområdet. Har du en høy terskel for sånt, så vil ikke naboene ringe mer. Men er terskelen lav, hjelper det ofte ungene. Ofte er det sånn at folk som ringer om barn som ikke har det så godt, så har de rett. Det var virkelig behov for hjelp, sier Berit Skauge hos barnevakten i Trondheim.