NRK Meny
Normal

Lovende kilenotfiske i Namdalen

Kilenotfiske går kraftig ned på landsbasis, men i Trøndelag er statistikken motsatt.

Kilenotfiske etter laks

Antall kilenotfiskere går stadig ned. I år var fangsten best i Namsenfjorden i Trøndelag.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Anton Rikstad

Fiskeforvalter i Nord-Trøndelag, Anton Rikstad, er usikker på hvordan det vil gå med kilenotfiske i framtida.

Foto: Knut Reitan / NRK

Mens kilenotfiske etter laks går kraftig ned på landsbasis, var fisket i Namsenfjorden bedre i år enn i 2012.

Nå er årets fiskestatistikk klar, og den viser at det totalt ble tatt rundt 40 tonn med laks under sjøfisket i Trondelag, opplyser fiskeforvalter Anton Rikstad.

– Det har vært en økning med omtrent sju tonn sammenligna med i fjor i Namdalen, sier han til NRK.

– I Sør-Trøndelag er tallet heller dårlig. Her er det fisket opp kun ti tonn.

Få kilenoter igjen

Namsos er den største kilenotkommunen i Trøndelag, og her ble det tatt 19 tonn med laks i år.

I Trondheimsfjorden og på kysten er sjølaksfisket sterkt begrenset, samtidig som laksestammen i Namsen virker sterk, sier Rikstad.

– Namsen som elv har jo fremdeles en robust laksestamme, og det er heller ikke veldig mange fiskere igjen. I 1960 var det 1000 kilenøter i Namdalen, mens i dag er det mindre enn 100. De som fremdeles er igjen ligger ved de beste fiskeplassene, og det er vel forklaringa på det gode fisket, sier han.

Høy gjennomsnittsalder

I elva Namsen ble det bare tatt 16 - 17 tonn laks i år, mens det i fjorden ble fanget rundt 30 tonn. Prognosene for neste fiskesesong er usikre.

Usikkert er det også for kilenotfisket i framtida på grunn av at gjennomsnittsalderen blant fiskerne er høy.

– Det er også svært begrensa når man får fiska. Tidsreguleringene ute ved Namdalskysten er strenge, sier Rikstad.