Lokale bedrifter er misfornøyde

Minst tolv trønderske lojalitetsbedrifter i Lyoness sitt Cashback-system har formelt klaget til Lotteritilsynet. De klager på hvilke konsekvenser det vil få dersom de mister sitt fordelsprogram Cashback. Brevene ble sendt inn rett etter tilsynets varsel sist vinter om at de ville stenge ned virksomheten fordi de mener den er et ulovlig, pyramidelignende system. Det skriver Adresseavisen.