NRK Meny
Normal

Lokal støtte til Lånke og Singsås

Berit Lånke nevnes av stadig flere som favoritt til å bli biskop i Nidaros. Men Tor Singsås har også bred lokal støtte.

Berit Lånke biskopkandidat
Foto: Ingvar Midthun / NRK

Ei fintelling NRK Trøndelag har gjort av høringsrunden i de trønderske menighetsrådene, viser nemlig at det er Singsås som er foreslått av flest menigheter.

Den populære prosten på Byåsen er satt opp av 36 trønderske menigheter, mens Lånke støttes av 34. De to er så langt i en særstilling av de foreslåtte bispekandidatene.

Støtte fra hele Trøndelag 

Både Singsås og Lånke har støtte fra menigheter i hele Trøndelag. Begge er sjølsagt populære i Trondheim, hvor de jobber som prester i dag. Men både i Sør- og Nord-Trøndelag er det mange menighetsråd som peker på de to som gode kandidater til å bli ny biskop.

Mange nevner Berit Lånkes internasjonale og økumeniske erfaring, og at hun har vært engasjert i pilegrimsarbeidet i Nidaros. Tor Singsås nevnes av mange som en sterk brobygger og forkynner.

Aksjon for Biente 

Ellers viser NRKs «dypdykk» i den første høringsrunden, at det i Nord-Trøndelag mobiliseres for samepresten Bierna Biente. Ni av fylkets menigheter holder fram Biente som en samlende biskop, og flere av dem nevner hans minoritetsbakgrunn.

I alt får den sørsamiske presten støtte fra 12 trønderske menigheter, det gir ham en tredjeplass på lista. Deretter følger fakultetsrektor Halvor Nordhaug (10), domprost Knut Andresen (7) og tidligere Stiklestad-prest Per Hallstein Nielsen (6).

Endelig nominasjon etter nyttår 

10. januar vil fem navn bli endelig nominert til jobben som biskop i Nidaros. I tillegg til høringen blant «fotfolket» i de trønderske menighetene, vil flere nasjonale kandidater komme på plass.

Redaktør i Vårt Land, Jon Magne Lund, sa til NRK Trøndelag mandag at han regner prost i Vestre Aker, Trond Bakkevig, leder i mellomkirkelig råd, Olav Fykse Tveit og eks-miljøvernminister Helen Bjørnøy som gode kandidater.