Trønderne lojale mot banken

Finansuro til tross - få trøndere velger å bytte bank.

Fokus Bank
Foto: Ned Alley / Foto Ned Alley 2007

Selv om flere av oss kan spare penger på å flytte sparepenger og lån er det få som gjør der. I Sparebank 1 Midt-Norge har bare 800 av bankens 180 000 kunder forlatt banken så langt i år.

Tendensen er den samme i Fokus Bank; antall kunder er som tidligere år. Banken har ikke tall på hvor mange som har sagt opp sitt kundeforhold, men kommunikasjonsmedarbeider Jorunn Voll, sier de fleste kundene holder seg i ro.

- Det er egentlig ganske konstant, men det viktigste for oss er at det er en tilvekst. Vi har til nå i år 3000 flere kunder enn ved årsskiftet, sier Voll.

Lett å bytte

Stine Neverdal er kommunikasjonsrådgiver i Finansnæringens Hovedorganisasjon. Hun sier trønderske bankkunder er bedre enn landsgjennomsnittet til å bytte bank. Men at bankkunder flest er lojale, til tross for at et bankbytte raskt lar seg gjøre.

- Det har heller ikke vært vanskelig før, men mange tror det kanskje, sier Neverdal.

Bråstopp i etterspørsel

Samtidig opplever blant annet Sparebank1 Midt-Norge en tilnærmet bråstopp i etterspørselen etter store lån.

På et styremøte sist onsdag ble det ikke tatt opp noen låneforespørsler. Det har aldri banksjef Finn Haugan opplevd før i løpet av sine 17 år i stillingen, skriver Dagens Næringsliv.