Lobbyregister til ny behandling

Planene om å opprette et lobbyregister i Trondheim kommune må til ny politisk behandling. Fylkesmannen mener personvernet ikke er godt nok ivaretatt i reglementet som kommunen har utarbeida.