– Katastrofe for fremtidens pensjonister

LO i Trondheim advarer mot den nye pensjonsreformen regjeringen forhandler om. Sju av ti pensjonister kommer til å tape rundt 2000 kroner i snitt i måneden, hevder tidligere leder i LO Trondheim.

Arne Byrkjeflot

Tidligere leder i LO, Arne Byrkjeflot, mener sju av ti fremtidige pensjonister vil tape penger på en ny pensjonsreform.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

– Dette er en katastrofe for de født etter -63. Vi er nødt til å sikre at de også får en rettferdig og god pensjon i fremtiden.

Det sier nestleder i LO Trondheim, Svein Åge Samuelsen. Forslag til pensjonsreform i det offentlige er blant sakene som skal opp på LOs trondheimskonferanse i helga.

– Jeg tror man i tariffoppgjøret 2018 vil ende med en stor streik for å beholde pensjonssystemet vi har i dag, sier Samuelsen.

– Syv av ti taper penger

Tidligere LO-leder i Trondheim, og en av de med best kjennskap til pensjonssystemet, Arne Byrkjeflot, har regnet ut at syv av ti vil tape stort på den foreslåtte reformen.

Han antar regjeringa vil forhandle med grunnlag i rapporten «Nye pensjonsordninger i offentlig sektor».

– De store taperne er de som må gi seg ved 62 år, går av med AFP eller bli ufør. De får minst. Hvis du går av med AFP ved 62 år taper du minst 2000 kroner i måneden og hvis du blir ufør taper du minst 1000, sier Byrkjeflot.

173.000 kroner i året

Christl Kvam

Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Christl Kvam, mener det er viktig med motivasjon for å få folk til å jobbe lenger.

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Byrkjeflot har regnet ut hva «Trine», en gjennomsnittlig offentlig ansatt født i 1993, vil få i pensjon som 67-åring.

«Trine» jobber i det offentlige fra 32-årsalderen, jevnt over i en 80 prosentstilling med en sluttlønn på 360.000 kroner, og et gjennomsnitt på 330.000 i året.

Hvis hun går av med AFP ved 62 år, får hun 205.000 kroner i pensjon med dagens ordning. I den foreslåtte pensjonsordningen får hun 173.000 i året, forteller Byrkjeflot.

​De som tjener på ordningen er de som greier å jobbe til de er 66 år eller eldre. I Trondheim kommune er det tre av ti som står i jobb så lenge.

– Hver krone de får tas av dem som ikke greier å jobbe lenge. Så enkelt er det. Du tar fra dem som har minst og dårligst helse, og gir til de som har best helse, sier Byrkjeflot.

Slik blir pensjonen til «Trine» ifølge Byrkjeflot

Trine går av med AFP

Avgangsalder

62

63

64

65

66

Total pensjon

173.533

182.506

192.153

202.592

213.921

Dagens system

205.770

205.770

205.770

205.770

205.770

Gevinst

- 32.204

- 23.265

- 13.617

- 3.178

8.151

Trine blir alderspensjonist

Avgangsalder

67

68

69

70

71

Total pensjon

226.577

232.155

238.255

245.018

248.900

Dagens system

205.770

213.985

222.973

232.850

243.754

Gevinst

20.806

18.170

15.282

12.168

5.145

Trine blir ufør

Avgangsalder

Før 62

62

63

64

65

66

Total pensjon

190.961

190.961

190.821

194.837

197.025

199.409

Dagens system

205.770

205.770

205.770

205.770

250.770

250.770

Gevinst

- 14.809

- 14.809

- 12.949

- 10.934

- 8.745

- 6.362

– Motivasjon til de som jobber lenge

Regjeringen mener det er viktig at de friskeste kan stå lenge i jobb og tjene på dette i en ny pensjonsordning.

– Det gir motivasjon til å stå noe lenger i arbeid, når de sikrer seg en god pensjon, og får med seg noen av fordelene i en pensjonsform og ikke bare må ta en del av ulempene, sier statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Christl Kvam.

– Dette har hatt en effekt i privat sektor, og jeg tror det er viktig at vi får et system også i offentlig sektor.