Liten tro på lovnad om festival-støtte

Regjeringen avvikler knutepunktordningen fordi den er «urettferdig og tilfeldig», men antyder at enkelte festivaler kan få flerårig støtte likevel. Direktøren for Olavsfestdagene er ikke imponert.

Åpningsprosesjon Olavsfestdagene

MISTER STØTTE: Middelaldersk opptog under Olavsfestdagene i Trondheim i 2014. Festivalen er en av flere som nå mister knutpunkt-støtte.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Det kom sterke reaksjoner da det ble kjent at regjeringen ville kutte knutepunktordningen, som har gitt 16 norske festivaler direkte støtte over statsbudsjettet.

Kulturdepartementet ønsket ikke å kommentere saken for ei uke siden. I dag kom bekreftelsen og begrunnelsen i statsbudsjettet.

Petter Myhr, direktør for Olavsfestdagene

KNAPT NOK SMULER: – Dette er ikke noe «kjøttbein» fra regjeringen. Det er knapt nok smuler, sier direktør Petter Myhr i Olavsfestdagene i Trondheim.

Foto: NRK
Statsminister Erna Solberg talte på åpningen av Festspillene

FESTSPILL FÅR FORTSATT STØTTE: Statsminister Erna Solberg talte på åpningen av festspillene i Bergen i år.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

16 norske festivaler, blant dem Olavsfestdagene i Trondheim, må i stedet søke om støtte fra Norsk kulturråd og konkurrere om midler med andre festivaler.

– Ikke noe kjøttbein

Kulturdepartementet legger i budsjettet til grunn at det fortsatt skal være krav til «høy kunstnerisk kvalitet, geografisk spredning og lokal forankring» for institusjonene som tidligere har hatt knutepunktstatus.

Samtidig kommer departementet til å be Norsk kulturråd om å vurdere en annen festivalordning der de fremste eller største festivalene kan «gis flerårige tilskudd for å sikre forutsigbarhet og videre utvikling».

Selv om Olavsfestdagene i Trondheim kan dra nytte av dette, er ikke direktør Petter Myhr beroliget.

– Dette er ikke noe «kjøttbein» fra regjeringen. Det er knapt nok smuler, sier Myhr til NRK.

– Det som kom i dag betyr at usikkerheten vil spre seg allerede fra 2016 av, mener han.

Nasjonalt oppdrag

Regjeringen foreslår at Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge fortsatt skal stå på Kulturdepartementets budsjett.

– Vi er enig med regjeringen i at Norge må holde seg med noen fyrtårn utenfor hovedstaden, noen nasjonale institusjoner med bredt spekter. Det vi er uenige i, er at Bergen og Harstad står i en særstilling, sier Myhr.

– Det er åpenbart for alle som vet hva vi holder på med i Trondheim. Vi har et nasjonalt oppdrag med basis i stedet og i kunst- og kulturhistorie - og bruker dette til å si noe om forholdet mellom tro og samfunn, legger han til.

Publikum jubler under Øyafestivalen

MISTER STØTTE: Øyafestivalen fikk i 2,16 millioner i knutepunktstøtte. Her fra årets festival i Tøyenparken, da Lars Vaular spilte.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

«Urettferdig og tilfeldig»

De 16 knutepunktfestivalene skal være ledende innen sitt felt og skal hjelpe mindre festivaler ved å dele erfaring og kompetanse. Det er også grunnen til at de har hatt fast støtte over statsbudsjettet.

I begrunnelsen for å kutte knutepunktordningen, skriver departementet at det er store forskjeller mellom typene av institusjoner og begrunnelser for hvorfor de har blitt med i knutepunktordningen - og derfor vanskelig å ivareta ordningen.

En evaluering har vist at ordningen ikke i særlig grad bidrar til å sikre at mål om kompetansedeling, koordinering og samarbeid mellom aktører i feltet nås, ifølge departementet.

«Når de overordnede målsettingene med ordningen ikke nås, kan det å prioritere enkelte festivaler framfor andre framstå som urettferdig og tilfeldig, og ikke basert på faglige og objektive kriterier.», står det i statsbudsjettet.