Lite informasjon om kirkekandidater

Det finnes svært lite informasjon om kandidatene til årets kirkevalg. Biskopen frykter det kan føre til lavere valgdeltagelse.

Åsen kirke, sett fra Stokkvola
Foto: Knut Opheim

Av de 135 menighetene i Nidaros bispedømme er det kun en håndfyll som har informasjon om hva kandidatene står for. Nettsidene er svært mangelfulle, og det gjør det vanskelig for velgerne å vite for velgerne å vite hvem de bør stemme på.

- Jeg skulle ønsket at det var gitt en god og bred presentasjon om hva de står for og hva de mener kirka skal stå for i framtida. Det er det som avgjør retningen til kirkas liv, også lokalt, sier biskop Tor Singsaas.

- Beklagelig

Etter planen skulle kandidatenes kirkelig verv, yrke, utdanning og satsingsområdet være godt presentert på nettsidene. Menighetene er kurset i dette på forhånd, men likevel har svært få prioritert å gi slik informasjon.

- Vi har laget en mal for at den skal brukes. Alle menigheter har fått tilsendt denne malen når de skal presentere sine kandidater. Det er meningen at disse opplysningene opplysningene skal legges inn i malen slik at den er tilgjengelig på kirkevalg.no, sier prosjektleder i Nidaros bispedømme, Hans Morten Løvrød.

Løvrød forteller at alle menighetene har fått penger til å gjøre dette arbeidet.

Lavere deltagelse

Konsekvensen av den mangelfulle informasjonen er at velgerne ikke aner

Tor Singsaas, biskop, Nidaros bispedømme

Tor Singsaas frykter lavere valgdeltagelse ved kirkevalget pga lite informasjon om kandidatene.

Foto: Trond Leirvik / NRK

hva de ulike kandidatene for eksempel mener om homofili eller statskirka. De vet heller ikke hvilke saker de brenner for lokalt.

Biskopen tror dette kan føre til at færre velger å stemme ved årets kirkevalg.

- Jeg ser ikke bort fra det, men håper det ikke skjer, sier Singsaas.