Lite aktuelt å flytte «verdensrommet» til Rockheim

Namsos kommune ønsker å leie ut Rock City-bygget og bevare innholdet. Det er foreløpig ingen planer om å flytte blant annet Åge Alexandersens «Verdensrom» til Rockheim og Trondheim.

Verdensrommet på Flatåsen i Trondheim.

Her er Verdensrommet, Åge Aleksandersen sin skrivestue, som ble flyttet fra Trondheim til Namsos.

Det har vært mye fram og tilbake i spørsmålet om Rock City for å si det forsiktig. Ikke minst om hva som skal skje med «Verdensrommet».

Men det ser også ut som om Namsos kommune ønsker å holde tak i innholdet og lokalene.

Vil kutte

– Vi har bygd opp en infrastruktur i Namsos som vi ønsker å bevare, sier rådmann Gunnar Lien til NRK.

Men billig er det ikke. Ikke enkelt heller. Bygget står der, og innholdet likeså, selv om rådmannen mandag foreslo å kutte driftstilskuddet til Rock City hvis pengestøtten fra stat og fylkeskommune forsvinner. Noe som vil bety kroken på døra for det nasjonale senteret for pop og rock som sådan.

Langt fra avklart

Lien sier det langt fra er klart hvordan de da skal klare å ta vare på innholdet uten at det koster kommunen for mye.

Mest sannsynlig vil budsjettet bli vedtatt den 11. desember i kommunestyret i Namsos.

Kanskje blir spørsmålet: Kan Rockheim i Trondheim være et aktuelt sted for noe av innholdet?

Sissel Guttormsen

Sissel Guttormsen, direktør ved Rockheim, har ingen klare planer om å ta over noe fra et eventuelt nedlagt, Rock City.

Foto: Ståle Tonning / NRK


– Det kommer eventuelt ikke til å bli enkelt å flytte ut deler av opplevelsessenteret i Namsos hit, sier Sissel Guttormsen, direktør ved Rockheim i Trondheim.

På Rockheim er det ingen ledige rom, eller planer om relevant utstilling som noe fra Namsos kan passe inn i.

De har aldri fått forespørsel om å overta noe fra Rock City.

– Ikke drive videre

Ifølge rådmannen har kommunen planer om å få leid ut deler av bygget til andre næringsaktører. Og da kanskje makte å bevare innholdet. Men rådmann er klar i sin anbefaling.

– Vi har ingen planer om å drive det videre som det er i dag på bekostning av andre kommunale tjenester som skole, eldre og helse, sier han.

Åge Aleksandersen ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, bare så det var sagt.

Namsos med Rock city og Robrygga

Det er kroken på døra for Rock City hvis pengestøtten fra stat og fylkeskommune forsvinner.

Foto: Sondre Skage