Heidi Greni

51-åringen fra Ålen har møtt fast i Stortinget for Ola Borten Moe siden 2011.

Heidi Greni

Heidi Greni er førstekandidat til Stortinget for Sør-Trøndelag Senterparti.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Hva er den viktigste grunnen til at du ble politiker?
– Det er egentlig ganske tilfeldig. Jeg havnet i lokalpolitikken etter å ha vært engasjert i skolepolitikk som leder for foreldreutvalget på skolen til ungene mine. Det er kanskje grunnen til at jeg ble kumulert inn i kommunestyret for ti år siden. Det var veldig overraskende fordi jeg stod nesten nederst på lista til valget. Jeg har alltid vært medlem i Senterpartiet, men jeg har ikke vært aktiv i politikken før det. Jeg føler også at det er mye jeg skulle gjort og at det går an å påvirke når man er politisk engasjert.

Jeg så på grenda jeg bodde i at det en periode var veldig høy gjennomsnittsalder der. Derfor ble jeg opptatt av levende lokalsamfunn og at de som ønsker det skal ha mulighet for å bo i distriktet

Hvorfor valgte du ditt parti?
– Jeg har fra jeg var ungdom vært opptatt av distriktspolitikk og levende lokalsamfunn i hele landet. Jeg så på grenda jeg bodde i at det en periode var veldig høy gjennomsnittsalder der. Derfor ble jeg opptatt av levende lokalsamfunn og at de som ønsker det skal ha mulighet for å bo i distriktet. Senterpartiet ble et naturlig valg fordi vi er mest opptatt av distriktspolitikk og næringsutvikling i distriktene.

Hvem er ditt største politiske forbilde, og hvorfor?
– Lenge før jeg var aktiv i politikken selv ble jeg veldig imponert over Anne Enger Lahnstein og den innsatsen hun gjorde i Nei til EU-kampen. Mye av æren for engasjementet og resultatet vi fikk der skal tilskrives Anne.

Hvilken politiker er du mest uenig med?
– Det er vanskelig å plukke ut en politiker, men jeg er veldig uenig med Fremskrittspartiet når det gjelder distriktspolitikk og landbrukspolitikk. Frp har i alle år foreslått enorme nedskjæringer på landbruksbudsjettet, noe som vil være drepen for Distrikts-Norge. Men jeg har ikke aversjon mot noen spesielle politikere, kun budskapet.

Hvilke egenskaper kjennetegner en god politiker?
– Først og fremst evnen til å lytte til velgerne og folket, samt å fange opp det som rører seg på grasrota. Samtidig må du være tydelig og målbære meningene dine, å stå opp for sakene du brenner for.

Hva liker du best med å være politiker?
– Alle politikere liker vel best når de føler de får gjennomslag for sine saker, at du betyr noe for beslutningene som blir tatt. At din rolle i det har hatt betydning for at de valgene som blir gjort, og at beslutningene blir sånn som du ønsker.

– Det jeg liker minst er å stemme mot egen overbevisning i Stortinget.

Hva er det tyngste du har opplevd i politikken?
– Det jeg liker minst er å stemme mot egen overbevisning i Stortinget. Når du sitter i flertallsregjering er det slik at partiet stemmer samlet, og når vi er tre forskjellige parti blir det kompromiss noen ganger. Det er hver sin gang og det er sjeldent, men det er en vond og ganske uvant følelse for den som har arbeidet i lokalpolitikken hvor man er mer fristilt.

Hva er din største politiske seier?
– Jeg har vært saksordfører for Distriktsmeldinga som slår fast at vi skal ha som mål å beholde bosettingsmønsteret i Norge. Dette er en viktig rettesnor for politikken fremover. Hvis vi mener noe med å opprettholde bosettingsstrukturen, må vi legge til rette for at det er mulig å bo og jobbe i hele landet. I tillegg har jeg vært med å kjempe for sentrale saker som regjeringa har levert i vår på samferdsel, kommuneøkonomi og jordbruksoppgjøret. Dette er saker jeg er glad vi har fått gjennomslag for og som gjorde at jeg har et politisk engasjement i utgangspunktet.

Hva synes du om å være en offentlig person?
– Jeg er ikke glad i oppmerksomhet, så man kan jo undre seg over at jeg har valgt å gå inn i politikken. Men det er en del av gamet hvis du skal få innflytelse og jeg har ikke opplevd noen ubehageligheter med det. Det tar tid å venne seg til det, men jeg ser ikke det som noe stort problem.

Hva velger du bort for å være politiker?
– Den daglige kontakten med familie og venner. Når du ukependler går jeg glipp av en del sosiale aktiviteter på hjemmebane, og jeg er ikke lenger med på foreningsliv og husflidlag slik som jeg deltok i da jeg bodde hjemme.

Vi har ikke behov for skattelette, men gode offentlige tjenester som er likeverdige for alle uansett hvor de bor og hvilken inntekt de har.

Hva er den viktigste politiske saken i Norge i dag?
– Økonomisk og geografisk fordeling. Økonomisk fordeling går på om vi skal ha reduserte skatter eller bedre tjenester. Jeg mener vi skal ha inntektsutjevning mellom kommunene slik at alle innbyggerne i landet vårt har rett på samme tjenester uansett hvor de bor. Vi har ikke behov for skattelette fordi privatøkonomien her i landet er veldig bra for de som er i jobb. Vi har ikke behov for skattelette, men gode offentlige tjenester som er likeverdige for alle uansett hvor de bor og hvilken inntekt de har.

Hvilken sak er du mest uenig med resten av ditt parti i?
– Jeg kommer ikke på noen saker. Det er kanskje noen fillesaker, men jeg kommer ikke på noe. Det kan jo være noe i partiprogrammet som jeg snakker minst mulig om.

Hva skal du gjøre for hjemfylket ditt hvis du kommer på Stortinget?
– Jeg skal stå på for næringsutvikling i hele Sør-Trøndelag. Det handler om en god distriktspolitikk, det handler om en god regional fordeling, det handler om å bygge gode arbeidsmarkedsregioner. Det handler ikke minst om å sørge for at det blir bygd veier og jernbane også i Sør-Trøndelag slik vi har vedtatt i nasjonal transportplan, ikke bare i intercitytrianglet rundt Oslo.

Hjemmeside: Sør-Trøndelag Senterparti