Trond Giske

46 år gamle Giske ble innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag for første gang i 1997.

Hjertesak - Trond Giske (Ap)

Hjertesak - Trond Giske (Ap)

Hva er den viktigste grunnen til at du ble politiker?
– Det var kampen for rettferdighet. Jeg følte et engasjement for å gjøre noe med de store forskjellene i Norge og verden. Det var mest internasjonale spørsmål som engasjerte meg da jeg startet. Både utjevning mellom fattige og rike, kampen mot atomvåpen og miljøsaken.

Hvorfor valgte du ditt parti?
– Det var mer et verdivalg enn et valg av enkeltsaker. Fellesskaps- og rettferdighetstankegangen som ligger i den norske modellen. At vi stiller opp for hverandre og yter etter evne. Det var også et godt AUF-miljø i Trondheim som jeg ble en del av.

Hvem er ditt største politiske forbilde, og hvorfor?
– Nelson Mandela. Grunnen til det er at han ikke bare førte kampen for rettferdighet og likeverd i Sør-Afrika, men at han også evnet å samle landet etterpå. Den utrolige kapasiteten til forsoning synes jeg er minst like imponerende som selve kampen for frigjøring.

Det er 20 år siden jeg ble AUF-leder, så dette har blitt en del av livet mitt.

Hvilken politiker er du mest uenig med?
– I Stortinget er det vel Siv Jensen. Hun representerer Frp, og deres politikk med massiv privatisering og store skattekutt er jeg dypt uenig i. Det mener jeg vil føre til et dårligere samfunn.

Hvilke egenskaper kjennetegner en god politiker?
– Evnen til å lytte. Evnen til å kunne slåss for det man tror på uten å være redd for hva andre mener om det, kombinert med evnen til å inngå kompromiss for å få gjennomslag. Så må man både være utholdende og tålmodig, fordi ting tar ofte tid.

Hva liker du best med å være politiker?
– Når vi oppnår konkrete resultater. Når jeg ser de konkrete følgene av noe man selv har kjempet gjennom. Det kan være store ting som at skoler og sykehjem blir bygget og pusset opp. Eller det kan være tiltak som angår folk i hverdagen. Som for eksempel Grasrotandelen i Norsk Tipping som jeg kjempet gjennom mot opposisjonens stemmer. Det er kanskje ikke mer enn 10-15 000 kroner til et idrettslag, men det er verdifulle penger. Å vite at man har fått til slike ting er en tilfredsstillelse.

– 22. juli 2011 er selvsagt langt utover alt annet man har opplevd.

Hva er det tyngste du har opplevd i politikken?
– 22. juli 2011 er selvsagt langt utover alt annet man har opplevd. Å oppleve den terroren kjente alle i hele Norge på kroppen. Men for oss som tilhørte Ap og AUF - som var målet for angrepet - kan det ikke måle seg med noe. Det er absolutt det tyngste både i politikken og livet.

Hva er din største politiske seier?
– Jeg velger å trekke frem regjeringens største politiske seier. Det er at vi har klart å holde arbeidsledigheten unna. 27 millioner mennesker i Europa er arbeidsløse. Ungdomsledigheten er skyhøy bare vi krysser grensa til Sverige. I Norge har vi holdt løftet om å ha Europas laveste ledighet, og sørge for jobb til folk. Det er den klart viktigste seieren. For meg som enkeltpolitiker er det kanskje Kulturløftet som er min største seier, og der jeg personlig har bidratt mest.

Det er 20 år siden jeg ble AUF-leder, så dette har blitt en del av livet mitt.

Hva synes du om å være en offentlig person?
– Jeg har vært det så lenge at jeg har blitt vant med det. Det er pluss og minus med det. Det positive er jo at man lett kommer i kontakt med folk og får en rekke innspill og meninger. Ulempen med det er at man aldri kan være privat. Det har sin side. Det er 20 år siden jeg ble AUF-leder, så dette har blitt en del av livet mitt.

Hva velger du bort for å være politiker?
– Å pleie venner blir salderingsposten. For meg som alenefar med delt omsorg for en datter, så er det jobb og barn som stort sett blir tidsbruken. Det er mange venner det kan gå både ett og to år mellom man ser.

Hva er den viktigste politiske saken i Norge i dag?
– Det er retningsvalget mellom skattekutt og fortsatt satsing på eldreomsorg, skoler og helse. Man kan diskutere store og små enkeltsaker, men det er hovedvalget om hva vi skal bruke velstanden på som er det overordnede valget. Det handler om hva slags samfunn vi skal ha. Er det fellesskapssamfunnet vi har bygd opp, eller et samfunn som overlater mer til det private og kommersielle.

Hvilken sak er du mest uenig med resten av ditt parti i?
– Det er EU-spørsmålet. Nå er det lagt dødt i Ap. Men både i 1972 og 1994 var Ap for EU. Jeg er like mot i dag som jeg var i 1994.

Hva skal du gjøre for hjemfylket ditt hvis du kommer på Stortinget?
– Fortsatt sørge for at kommunene i Sør-Trøndelag og fylket har penger å investere i sykehjem, omsorg, skole og helse. Bidra til at de fantastiske ambisjonene i Nasjonal transportplan blir gjennomført. Bidra til at sysselsettingen vokser og at arbeidsledigheten fortsatt er lav i vår region. Og være med å styrke kunnskapsbyen Trondheim med et sterkt universitets-, høyskole- og forskningsmiljø.

Hjemmeside: Sør-Trøndelag Arbeiderparti

Øvrige toppkandidater for Arbeiderpartiet:

2

Eva Kristin Hansen, Trondheim

3

Jorodd Asphjell, Orkdal

4

Karianne O. Tung, Rissa

5

Audun Otterstad, Skaun