Lisensjakt på bjørn

Rovviltnemnda går inn for lisensjakt på bjørn i Nord- Trøndelag.

Kart over bjørn i Trøndelag
Foto: NRK

- Det er fordi vi har mange unge hannbjørner som gjør mye skade, de vil vi ta ut, i tillegg er det med på å regulere bestanden av bjørn i vår region, sier Anne Irene Myhr som er leder for Rovviltnemnda i Midt-Norge

Tre bjørner er skutt i Nord-Trøndelag de siste fem årene etter gitte fellingstillatelser, og tre er skutt i nødverge. Nå er det opp til Direktoratet for naturforvaltning å avgjøre om det også skal bli lisensjakt på to bjørner i høst.

- Vi vil også være avhengig av at de har mulighet til å behandle det rimelig raskt. Vi må ta kontakt med kommunenen i området og finne ut i hvilke områder og hvilke areal vi skal ringe rundt på kartet vi skal prøve å rigge opp den jaktformen, sier Svein Karlsen, miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Skeptisk til jakt

I Lierne lever innbyggerne tettere på bjørn enn de fleste. Likevel er de skeptiske til lisensjakt på bjørn. Det vil gjøre det vanskeligere å få lov til å skyte andre skadebjørn, og det kan føre til en troféjaktkultur som ikke er ønskelig. det er også en risiko for å skyte feil bjørn mener rådmannen i Lierne.

- Det er ikke noen større sjanse for at man får tatt ut de rette bjørnene. Det blir en mye høyere terskel for å få tatt ut skadebjørnene som vi har slitt med i mange år, sier Karl Audun Fagerli, rådmann i Lierne.