Populært for eldre å flytte til Røros

Lillegull og Per Ludvig Engesæter fra Trondheim har valgt å bli gamle på Røros. Det er de ikke alene om. Røros kommune har flere eldre enn landsgjennomsnittet, og ifølge prognoser vil andelen eldre bare øke i åra som kommer.

Pensjonister flytter på Røros

FANTASTISK PÅ RØROS: Pensjonistene Lillegull og Per Ludvig Engesæter synes det er fantastisk på Røros og trekker fram turmulighetene, kulturlivet og roen som viktige grunner til at de flyttet hit

Foto: Marit Langseth / Fjell-Ljom

– Det er fantastisk på Røros. Nydelig natur og masse som foregår. Du kan være med på like mye som i en storby, sier Lillegull Engesæter.

– Selv om mange synes det er kaldt om vinteren, så er det fantastiske skimuligheter og stabilt vintervær. Om sommeren er det mye bra vær også, med muligheter for flotte fjellturer, sier Per Ludvig Engesæter.

Etter å ha vært en del på besøk i Røros kjøpte de to 72-åringene hytte på Røros.

– Og vi trivdes så godt at vi var mer på Røros enn i Trondheim. I år fant vi drømmehuset her på Røros og var så heldige å få tilslag. Da ble hytta solgt, sier Lillegull.

47 pensjonister på fire år

Paret er ikke de eneste som flytter til Røros for å bli gamle her, ifølge kommunalsjef Mona Landsverk.

– I forbindelse med arbeidet og prosessen med omstilling av omsorgstjenestene og byggingen av nye Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter, gjorde vi en utredning i 2016. Der ble det blant annet gjort noen beregninger på hvor mange som flytter til Røros etter 67 pluss, sier Landsverk.

Utredningen viste at fra 2011 til 2014 flyttet 47 personer over 67 år til Røros.

Lillegull og Per Ludvig Engesæter

KOSER SEG: Lillegull og Per Ludvig Engesæter koser seg på Røros.

Foto: Mona Langseth / Fjell-Ljom

– Vil kreve tøffe prioriteringer

Landsverk sier Røros har en høy andel eldre, høyere enn landsgjennomsnittet.

– I tillegg har vi færre barn enn landsgjennomsnittet, noe som påvirker inntektene kommunen får fra staten, sier Landsverk.

Tall fra KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) viser også at kommunen vil få enda flere eldre i tiden framover.

– Det betyr at kommunen vil måtte foreta til dels betydelige omprioriteringer i ressursbruken i åra som kommer for å kunne gi tilfredsstillende tilbud på de områdene hvor behovet øker, sier Landsverk.

Mona Landsverk

UTFORDRINGER OG MULIGHETER: Å ha mange eldre i kommunen påvirker inntektene, men eldre er også flotte ressurser, ifølge kommunalsjef Mona Landsverk.

Foto: Marit Langseth / Fjell-Ljom

Pensjonen går til sykehjemsplass

Lillegull og Per Ludvig er et sprekt pensjonistpar som lovpriser turmulighetene i Røros, og de har ikke tenkt så mye på hva det vil si for kommunen at flere eldre flytter hit.

– Det kan sikkert være minus med det, når du tenker på opphold på sykehjem. Men der betaler vi jo for oss med pensjonen, sier Lillegull.

– Kommunen er opptatt av å si at det blir dyrt å ha mange gamlinger her, men de tar jo nesten hele pensjonen hvis du havner på sykehjem, og da synes jeg ikke det er det store problemet, sier Per Ludvig.

Ikke bare sykehjem som koster

Røros kommune har allerede tatt grep for å være forberedt på eldrebølgen, ifølge kommunalsjef Landsverk. Blant annet ved bygging av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter.

– Men en sykehjemsplass skal være forbeholdt de aller dårligste. Det er mange tjenester før man kommer dit, som handler om folkehelse, forebygging, hjelpemidler, velferdsteknologi, hjemmetjenester og bolig med heldøgns omsorg, ramser hun opp.

– På den måten kan vi tilby tjenester på riktig nivå til de som har behov og rett til tjenester.

– Eldre er flotte ressurser

Å ha mange eldre i en kommune kan bli kostbart dersom alle har behov for tjenester, men Landsverk sier det også er mye positivt ved å ha mange eldre i en kommune.

– Vi ønsker jo flere innbyggere, og eldre i dag, spesielt unge eldre, er flotte ressurser i kommunen og det trenger vi, sier Landsverk.

Hun legger også til at det er bra eldre faktisk bosetter seg på Røros og ikke bare bor på hytta si.

– Vi er pålagt å gi hytteboere samme tjenester som de som bor her, men vi får ikke inntekter fra staten for dem, siden de ikke er bosatt i kommunen. Så derfor er det bra eldre faktisk flytter hit.

Må gjøre det lettere for unge å bygge

Lillegull påpeker at å ha mange eldre i en kommune kan ha mange positive ringvirkninger som man kanskje ikke tenker over.

– Vi får for eksempel mye besøk fra familie og venner som går på konserter her, spiser her og legger igjen en del penger på Røros.

Per Ludvig mener kommunen må jobbe mer for å få unge folk til å flytte til og bo i regionen.

– Unge må ikke bli skattet i hjel på grunn av eiendommer som stiger i verdi, og kommunen må gjøre det lettere for folk å få tomt og bygge seg noe. For det er det kanskje litt mangel på her, sier han.

Ingen trend

Ivar Nervik bor i Trondheim og sitter i styret for Pensjonistenes Fellesorganisasjon i byen. Han ser ingen klar trend at flere eldre flytter vekk fra byen.

– Nei, men det er mange som har hytte i fjellet, og synes det er godt å søke fred og ro der i perioder. Jeg har selv ei hytte i Sverige, ikke langt fra Røros, men jeg kunne ikke tenkt meg å flytte dit, sier Nervik.

– Jeg ser det heller sånn at mange pensjonister ønsker å være i sentrum, for det gode miljøet og det sosiale. Hvis du flytter bort når du blir pensjonist, må det kanskje være fordi du har en annen tilhørighet til den plassen. Kanskje du har vokst opp der, sier Iver Nervik fra Pensjonistenes Fellesorganisasjon.