Likestillingspris til NTNU

Statsråd Tora Aasland har i dag tildelt Likestillingsprisen 2007 til NTNU og Institutt for marin bioteknologi ved Universitetet i Tromsø.

NTNU i Trondheim
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Jeg er imponert over det arbeid prisvinnerne har lagt ned i sitt likestillingsarbeid, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i en pressemelding.

Kunnskapsdepartementet har opprettet en ny likestillingspris på 2 millioner kroner.

Den går til den institusjon som har de beste tiltakene for å bedre kjønnsbalansen i akademia.

Prisen deles i år med 1 ½ millioner kroner til NTNU og 0,5 millioner kroner til Universitetet i Tromsø.

Målrettet arbeid

NTNU får prisen for målrettet og originalitet i sitt likestillingsarbeid. De kan vise til målbare resultater og tiltak som har effekt.

NTNU får prisen for målrettet og konkret handlingsplan i arbeidet for å bedre kjønnsbalansen i akademia.

Statsråden poengterer at NTNU utmerket seg gjennom kreativ, resultatorientert og originalitet i utformingen av tiltak, og at de kan vise til resultater.

Lang vei å gå

– Jeg håper dette kan inspirere flere institusjoner til videre arbeid, sier Aasland. Det jobbes godt med likestilling i sektoren, men vi har fremdeles en lang vei å gå.

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning , Kif-komiteen, har levert innstilling til departementet etter vurdering av søknader fra ni institusjoner.

 

Siste fra Trøndelag

Alf Skille

Ukas første Midtnytt får du av Alf Skille

Ukas første Midtnytt får du av Alf Skille