Lianvatnet

  • Krampe ved Lianvatnet

    Personen er tilsett av helsepersonell og erklært frisk. Vedkommende hadde fått krampe, men kom seg i land. Vennene fant ham ikke og varslet derfor nødetatene, opplyser politiet.

  • Flyr over Lianvatnet med helikopter

    En luftambulanse på tur inn med en pasient, tar nå en overflyvning for å se om det er personer i vannet. Det melder politiet.