Legger naustsaken i Åsenfjord på vent

Levanger kommune valgte onsdag å legge naustsaken i Åsenfjord på vent til den nye reguleringsplanen for området er klar,

Naust Hopla, Levanger

Plan- og utviklingskomiteen har vedtatt å avvente vedtak i de såkalte naustsakene i Hopla i Åsenfjorden.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– For å få litt ro og en ryddig prosess ønsker vi at klagesakene blir liggende på vent til vi får den nye reguleringsplanen å forholde oss til. Vi mener det blir en ryddigere og bedre behandling, sier leder i plan- og utviklingskomiteen i Levanger, Nina Elisabeth Berget.

Med ni mot en stemme valgte komiteen å utsette oppfølgning av eventuelle ulovligheter i naustsaken i Hopla i Åsenfjord. Grunnen er at det jobbes med en ny reguleringsplan for området.

– Reguleringsplanen der nå er ganske gammel, og vi vet at det er en ny på trappene, sier leder i plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune, Berget.

– Ambivalent og urolig

Tidligere i vår sendte Levanger kommune ut forhåndsvarsel til en rekke nausteiere i Hopla i Åsenfjord om at de måtte rette opp naustene sine, og at de kunne få bot hvis det ikke ble gjort.

– En god del naust fikk pålegg og de ville anke saken. Etter kommunikasjon med nausteiere og jurister i kommunen, har vi funnet ut at det blir veldig ambivalent og urolig hvis vi begynner å behandle klagesakene og så kommer det en ny reguleringsplan innen et halvt års tid, sier Berget.

Grunnen for påleggene var at kommunen mente mange naust var utformet som og ble brukt til fritidsboliger. Flere hadde også takutbygg som var for store, flytebrygger og porter som ikke kunne åpnes.

Håper de kan møtes på halvveien

Leder i Hopla naust- og småbåtforening, Kjell Olav Einarsve, mener det er positivt at saken blir utsatt til reguleringsplanen er klar.

– Det må jo være positivt for oss med tanke på at vi kan få en dialog med politikerne. At vi kommer brukbart ut av det er jeg ganske sikker på, sier Einarsve.

– Tror du mye av det som er regnet som ulovlig nå, vil bli tillatt med nye reguleringsplanen?

– Mye er vel å ta i, men at noe nå kanskje går igjennom vil jeg tro, sier han.

Berget ønsker ikke å kommentere hva hun tror utfallet av den nye reguleringsplanen blir, men påpeker at det uansett er brannvern og rasfare å ta hensyn til.

– Det vil nok ikke skje en kjempeendring sånn sett, men vi ønsker å se hva den nye planen inneholder før ankesakene blir behandlet, slik at vi får sett alt samtidig, sier hun.

Einarsve håper kommunen og nausteierne nå kan bli enige.

– Noen nausteiere har tøyd strikken litt langt og de må finne seg i å gjøre noe med det. Så det blir å møtes litt på halvveien her ser jeg for meg.