Leire i området

Det er et hus som er i ferd med å bygges ved Ranheimsveien. I området er det mye leire, men geotekniker Tone Furuberg sier at det ikke er noe i veien å bygge hus på slik grunn, så lenge støttekonstruksjonen er dimensjonert riktig.

Støttekonstruksjon
Foto: Kari Sørbø / NRK