Hopp til innhold

Leier inn vakthold ved ungdomsskole

En ungdomsskole i Trondheim har leid inn vakthold etter en voldshendelse i begynnelsen av november.

Vold ved skole i Trondheim

Eleven som var involvert i voldshendelsen ved den aktuelle skolen er under den kriminelle lavalder, så det er ikke opprettet straffesak.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

Ordningen ble innført etter voldsepisoden og vil vare en tid framover, skriver Adresseavisen.

– Det er nødvendig for å skape trygghet for voksne og barn ved skolen, sier rektoren til NRK.

Kvelertak og slag

Det var 8. november politiet rykket ut til skolen etter at en elev angrep en lærer.

– Da politiet kom til stedet pågikk fortsatt volden mellom læreren og eleven. De fikk raskt avslutta slåssinga og fikk kontroll på én elev, fortalte operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Trond Volden, til NRK.

Det var en vaktmester som varslet fra at en elev angrep en lærer i en gymtime. Eleven i 10. trinn skal ha tatt både kvelertak og slått etter læreren, og ble tatt hånd om av politiets forebyggendegruppe og barnevernet etter hendelsen. Skoleledelsen tok hånd om læreren, som fikk merker av volden, men han trengte ikke legetilsyn.

– Det er sterkt beklagelig at vi har havnet i en slik situasjon, sier rektor.

Elevene er utvist

Hun forteller at det er to-tre elever som har skapt problemer ved ungdomsskolen det siste året. En har flyttet fra Trøndelag til en barnevernsinstitusjon. De to andre har skolerett, men får undervisning utenfor skolen. De skal ikke tilbake.

– Dette er utrygge og frustrerte unger som har med seg noe i bagasjen som er vanskelig for dem å håndtere, sier rektor. Hun bekrefter at vaktholdet er leid inn fordi de frykter at ungdommene skal komme tilbake til skolen.

Et ledelsesansvar

Fylkesleder for Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag, Hans Lieng

Vold og trusler i skolen må tas på alvor, mener Hans Lieng i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag.

Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

Hans Lieng i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag er opptatt av at skoler som sliter med voldshendelser må ta tak i problemene umiddelbart og søke hjelp. Ansvaret ligger hos rektor og kommunen, som skal ta lærere og elever på alvor, mener han.

– Vold og trusler er ingen privatsak. Dette er et arbeidsmiljøproblem som må tas på alvor. Derfor er det bra å få det frem i lyset, sier Lieng til Adresseavisen.

Rektoren ved den aktuelle skolen sier at hun er møtt med stor forståelse av skolesjefen og skoledirektøren i Trondheim kommune.

– Det er ikke nødvendigvis slik at hjelpeapparatet har de verktøyene på plass som passer disse ungene, forklarer rektor.