Lei av råkjøring – setter opp fotoboks

Råkjøringen fortsetter i Strindheimtunnelen. Nå har Statens vegvesen besluttet å sette opp fotoboks inne i tunnelen.

Strindheimtunnelen

Råkjøringen fortsetter i Strindheimtunnelen. Nå settes det opp fotoboks.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Fartsregistreringene for siste del av august måned viser samme tendens som tidligere i sommer. Til sammen er det nå registret 334 passeringer over 150 km/t i timen siden målingene startet midt i juli.

Statens vegvesen har derfor besluttet å sette opp fotoboks i tunnelen.

– I samråd med veidirektoratet har vi bestemt oss for å sette opp en fotoboks. Det blir i første omgang i retningen inn mot byen, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Sør-Trøndelag, Eva Solvi.

Nødt til å sette i gang tiltak

Eva Solvi

Eva Solvi er avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag.

Foto: Anne Heidi Røstad/NRK

Det er i det indre feltet de store hastighetene blir målt, og spesielt i retningen fra Strindheim og inn mot byen. Og det er nettopp her det kommer fotoboks, eller Automatisk trafikkontroll, ATK, for å ta fartssynderne.

– Vi er nødt til å gjøre noen tiltak for å få ned farten. Fotoboks er det mest effektive tiltaket for det, sier Solvi.

LES: Nord-Europas dyreste tunnel
LES: Livsfarlig oppførsel i ny tunnel

Har malt hvite piler i veien

Eva Solvi sa sist uke at det kan være aktuelt å sette ned fartsgrensen i den firefelts og to kilometer lange Strindheimtunnelen, for å kunne skilte redusert fart.

Det har de nå slått fra seg.

De valgte heller fotobokser. Dessuten malte de sist helg 50 hvite piler i asfalten, for å hindre at biler kjører i feil retning, noe de har hatt fire tilfeller av etter at tunnelen ble åpnet i juni.

Samtidig slår Vegvesenet fast at fartsgrensa er 80 kilometer i timen i tunnelen. Den fartsgrensa har det tidligere vært forvirring om. Det har vegvesenet fått tilbakemelding på.

LES: Fotgjenger i Strindheimtunnelen
LES: Strindheimtunnelen bestod ildprøven

Også trafikkforsker Dagfinn Moe i Sintef var i tvil om fartsgrensa i Strindheimtunnelen da NRK var ute på kjøretur med han sist uke.

– De som kommer ut fra Skovgård og gjennom rundkjøringen mot Rotvoll og kjører inn i tunnelen ser ingen 80-skilt inn mot tunnelen, sa Moe.

– De generelle fartsgrensereglene tilsier at alle fartsgrenser oppheves av kryss – uavhengig av kryssutformingen. Når man kjører ut av rundkjøringen inn mot byen, gjelder ikke 60 km/t lenger og det er de generelle fartsgrensene som gjelder, altså 80 kilometer i timen, sier Mads Ole Kringen i Statens vegvesen.

– Kan koste på seg et 80-skilt

Vegtrafikksentralen

Her holder de oversikt over tunnelen fra Vegtrafikksentralen. I løpet av sommeren har de mottatt flere alarmer.

Foto: Anne Heidi Røstad/NRK

Selv om vegvesenet hevder at ny skilt-merking ikke trengs, mener trafikkforsker Moe det likevel kunne vært greit.

– Man kunne godt kostet på seg et 80-skilt, slik at man unngår all tvil, sier Moe.

Men dette er uaktuelt.

– Vi følger skiltforskriftene og håndbøkene. De sier klart og tydelig at generell fartsgrense på 80 kilometer i timen skal gjelde, og at det skal ikke skiltes, sier Mads Ole Kringen i Statens vegvesen.