Hopp til innhold

Legger sykehustabbene på nett

Snart blir tabbene ved St. Olavs Hospital lagt ut på internett. Legene frykter dette vil føre til helsepersonell vil droppe å melde fra om feil.

Hjerteoperasjon pågår

Hvis en tabbe skjer på St. Olavs Hospital, skal den legges ut på internett.

Foto: PETR JOSEK / Reuters

Nils Kvernmo

Nils Kvernmo

Foto: Mari Langva / NRK

Operasjoner som går galt, medisiner gitt til feil pasient og andre feil som helst ikke skal skje på et sykehus. Listen er lang over uønskede hendelser.

– Her har det vært en komplisert mageoperasjon der det oppsto blødninger, leser administrerende direktør ved St. Olavs Hospital, Nils Kvernmo.

En lang liste med sykehustabber fyller pc-skjermen til direktøren. Dette er ikke eksempler fra hans arbeidsplass, men i løpet av 2013 skal også tabbene fra St. Olavs Hospital legges ut på internett.

– Hensikten ikke læring for oss selv, for det har vi systemer for. Her er målet å være åpen og gi fremtidige pasienter innsyn i problemstillinger, sier Kvernmo til NRK.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Offentliggjøring av sykehustabber

Offentliggjøring av slike tabber kan føre til at leger og sykepleiere dropper å rapportere om feil, frykter legeforeningen.

Foto: Mari Langva / NRK

Anonymiserer tabbene

Bjørn Bratvik

Bjørn Bratvik

Foto: Mari Langva / NRK

Alt som legges ut skal være anonymisert slik at ingen skal kjenne igjen pasientene. Selvmordssaker skal heller ikke være med på listen. Bjørn Bratvik representerer pasientene og håper offentliggjøringen av sykehustabbene fører noe godt med seg.

– Målet er at vi skal se hva vi lærer av feilene som blir begått, sier Bratvik.

Han håper også andre sykehus kan lære av feilene som blir gjort i Trondheim. Bratvik mener det er viktig at pasientene gir sin tillatelse til at tabbene de har vært ofre for, blir offentliggjort.

– Vi tror pasienten vil synes dette er positivt, sier Bratvik til NRK.

Fælt for helsepersonellet

Kjetil Karlsen, tillitsvalgt Den Norske Legeforening

Kjetil Karlsen

Foto: Mari Langva / NRK

Legeforeningen klapper ikke i hendene over vedtaket om å legge ut tabbene til offentlig skue på internett.

– Det kan være en ekstrabelastning for helsepersonell at feilene de gjør havner på internett, sier tillitsvalgt Kjetil Karlsen til NRK.

Han håper offentliggjøringen av sykehustabber ikke fører til at leger og sykepleiere dropper å rapportere om feil.

– Hvis helsepersonell som er involvert i tabber får en høyere terskel for å melde fra om feil fordi de er redde for å havne på nettet, da er vi på feil spor, sier Karlsen til NRK.

– For mye åpenhet

Sykehusdirektøren forstår legenes bekymring og innrømmer at det har vært en debatt om offentliggjøring av sykehustabber er riktig vei å gå.

– Det har vært en intern diskusjon om det blir for mye åpenhet og at denne åpenheten skremmer folk. Vi har likevel landet på at vi ønsker å gi folk fullt innsyn, sier Kvernmo.

Legeforeningens representant frykter tabbelisten vil gi folk er misvisende inntrykk av sykehuset.

– Det kan oppfattes som at behandling ved sykehuset er farligere og mer utrygg enn den egentlig er. I det store og hele er St. Olavs Hospital et trygt sykehus å få behandling på, understreker Kjetil Karlsen.

Nils Kvernmo ser på liste over sykehustabber

Nils Kvernmo ser på listen over feil.

Foto: Mari Langva / NRK