Hopp til innhold

Legger ned spesialpost for angstlidelser

Nasjonalt døgntilbud for pasienter med angst- og tvangslidelser fra hele landet på Østmarka i Trondheim skal legges ned, har Divisjon psykisk helsevern ved St. Olavs hospital vedtatt.

Østmarka

HISTORIE: St. Olavs Hospital avdeling Østmarka har i ti år bygd opp et fagmiljø som har spesialisert seg på angstlidelser. Nå er det slutt for spesialposten.

Foto: Håvard Kallestad

Vedtaket er i tråd med forslaget fra ledelsen.

Fra og med nyttår er det polikliniske behandlingstilbudet som har vært ved spesialposten på Østmarka overført til et spesialteam ved Nidaros distriktspsykiatrisk senter (DPS). Døgndriften avvikles.

Pasienter som må legges inn under den polikliniske behandlingen, vil få det enten på DPS eller sykehus med bakgrunn i helsetilstanden, forklarer ledelsen ved Divisjon psykisk helsevern.

Finansiert av gjestepasienter

Tilbudet for angst- og tvangslidelser ved Østmarka har vært finansiert med gjestepasientinntekter fra andre regioner, men St. Olavs har ikke fått et nasjonalt oppdrag på feltet.

Det er krevende å opprettholde en slik virksomhet, skriver ledelsen i vedtaket om å legge ned spesialposten.

«Vi var nå nødt til å flytte døgnenheten som et ledd i å finne provisorie - løsninger mens vi bygger hus for øyeblikkelig hjelp på avdeling Østmarka. En flytting av døgnenheten til distriktpsykiatrisk senter vil redusere gjestepasientinntektene til det halve, og vi måtte ta midler fra befolkningen i Sør – Trøndelag for å opprettholde videre drift. Det er ikke mulig», heter det i begrunnelsen.

Antall henvisninger til Trondheim fra andre deler av landet har gått kraftig ned fra i fjor til i år. Totalt har antallet henvendelser gått ned med 25 prosent.

Kompetansen på angstlidelser er økt i Norge de siste årene, og det er et uttrykt politisk ønske at flere skal få hjelp ved DPS rundt om i landet.

– Trist og leit

– Dette skjer med bakgrunn i manglende økonomi til å fortsette å opprettholde tilbudet som har hatt en enorm suksess, langt utover vår egen region, sier Normann Sandvik, tillitsvalgt for psykisk helsevern ved St. Olavs hospital til NRK.

– Dette er bare trist og leit, men det ligger i forlengelsen av det som har vært trenden de to siste år: At veksten i psykiatri og rus, som skulle ha vært markant større enn i somatikken, tilsier det motsatte. Dette er en økonomisk betingelse, rett og slett, mener Sandvik.

Når pasienter fra Sør-Trøndelag fra 1. januar av skal behandles lokalt ved DPS, og Sandvik er spent på om kapasiteten der er god nok.

Overprøver ikke

Det er ifølge Sandvik ikke ventet at styret ved St. Olavs hospital vil stanse nedleggelsen.

Heller ikke Helse Midt-Norge kommer til å blande seg inn, hvis vedtaket bankes igjennom hos St. Olavs:

– Vi kommer ikke til å gå inn og overprøve en eventuelt beslutning ved St. Olavs hospital for hvordan de tilrettelegger tilbudet for denne pasientgruppen, sier kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås i Helse Midt-Norge til NRK.

Dette forutsetter at tilbudet til pasientgruppen blir godt ivaretatt etter omleggingen, understreker han.

– St. Olavs har bygget seg opp en god kompetanse på dette feltet, som de kan dra nytte av fremover, påpeker Haukås.

Fryktet dårligere tilbud

St. Olavs Hospital avdeling Østmarka har i ti år bygd opp et fagmiljø som har spesialisert seg på angstlidelser. Bergen og Oslo har også slike fagmiljø, men med færre ansatte.

Spesialistposten har fortsatt sin funksjon, sa psykologspesialist ved Østmarka, Svein Haseth til NRK da det ble kjent at posten var nedleggingstruet. Han fryktet et godt fagmiljø vil bli oppløst, og at pasienter fra hele landet vil få et dårligere tilbud.

70 prosent av pasientene blir bra etter behandling på Østmarka. I dette tallmaterialet er det med veldig dårlige pasienter som har kompliserte lidelser.

Mette Larsen fra Sortland i Nordland hadde vært i psykiatrien i 25 år da hun fikk tilbud om behandling i Trondheim, og reagerte kraftig på nedleggingsplanene.

– Det er utrolig tragisk. Det er et tilbud som har gitt meg et nytt liv, sa Larsen til NRK for fire dager siden.

Siste fra Trøndelag

Elisabeth Strand Mølster

Ukas siste Midtnytt med Elisabeth Strand Mølster

Ukas siste Midtnytt med Elisabeth Strand Mølster