Legger ned påstand om fire års fengsel

Sterke bevis gjør at aktor legger ned påstand om fire års fengsel for 19-åringen som er tiltalt for å ha tent på Kieglekroa i Trondheim i fjor. Forsvarer mener derimot det er for strengt.

kieglekroa

Brannen i desember i 2014 gjorde stor skade på Kieglekroa.

Foto: Morten Andersen / NRK

Det var aktor som startet med sin prosedyre i Sør-Trøndelag tingrett onsdag. Fordi bevisene er så sterke er påtalemyndigheten sikre på at den tiltalte 19-åringen tente på Kieglekroa med vilje.

Statsadvokat Unni Sandøy la ned påstand om fire år i fengsel for den tiltalte.

Mannen er tiltalt etter paragraf 148 i straffeloven, eller den såkalte mordbrannparagrafen, som har strafferamme på mellom to og 21 års fengsel.

– Stort skadepotensial

Unni Sandøy og Arve Røli

Unni Sandøy la ned påstand om fire år i fengsel. Forsvarer Arve Røli er uenig.

Foto: Julie Haugen Egge / NRK

Ifølge statsadvokaten er det skadepotensialet som ligger til grunn for påstanden.

– Den viktigste begrunnelsen for straffenivået er det store skadepotensialet som ligger her. Både fare for liv til mange personer, og også utstrakt ødeleggelse av fast eiendom, sier Sandøy til NRK.

Sandøy mente at handlingen i utgangspunktet bør medføre en straff på fem års fengsel, men på bakgrunn av 19-åringens unge alder og tilståelse bør han få ett års strafferabatt.

– Det at tiltalte har kjent seg skyldig skal tas hensyn til i straffeutmålingen, og jeg mener at en femtedels fradrag, som jeg har gitt her, er dekkende, sier statsadvokaten.

Brukte en fakkelboks for å få fyr

19-åringen har innrømmet at det var han som tente på, men mener han ikke gjorde det med vilje. Den tiltalte delte også flere videoer av brannen på Snapchat brann-natta, en av dem med teksten «Lage brann i byen æ sjø».

Det er disse videoene aktor i saken mener underbygger påstanden om at 19-åringen visste hva han gjorde og handlet med vilje.

Selv sier 19-åringen at han var ruset på tabletter, hasj og alkohol den natten brannen startet, og at han derfor husker lite. Han har forklart at han har glemt hele Snapchat-episoden.

Tiltalte har forklart at han brukte en av faklene til Kieglekroa til å tenne en joint. Han husker også å ha tent på noe annet med den samme fakkelboksen, men ikke konkret hva. Det eneste han husker er at det skal ha vært treverk.

Kieglekroa

Brannen kunne fort ha spredt seg til flere bolighus.

Foto: Henrik Sundgård / NRK

– For strengt

Forsvarer Arve Røli er derimot ikke enig i at fradraget er nok.

– Jeg mener straffen er for høy sett i forhold til rettspraksis på området. Der det legges ned påstand om fire år er det for alvorligere forhold enn i vår sak, sier Røli til NRK.

Forsvareren ønsker at strafferammen bør ligge nærmere tre år, og vektlegger særlig at 19-åringen har tilstått. I tillegg har den tiltalte i fengsel et sterkt ønske om å bli rusfri.

Til sammen 100 personer ble evakuert fra husene i nærheten som følge av brannen.

Skadene på bygget er anslått til å være på ca. 20 millioner kroner.

I tillegg til påstanden om fengselsstraff ble det også lagt ned påstand om ulike erstatningskrav, som totalt sett har en samlet sum på 632 962 kroner.

19-åringen må også påregne flere større erstatningskrav utover dette, som vil bli behandlet ved en senere anledning.

kieglekroa

Trondheims eldste pub, Kieglekroa, fikk betydelige vann- og sotskader under brannen i desember.

Foto: Morten Andersen / NRK