Legger ned flere ruter

Trønderbilene legger ned flere av rutene mellom Namsos og Steinkjer. De viderefører 0530-avgangen, men dropper timesavgangene utover dagen. Det kom frem under dagens møte i Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune. Trønderbilenes omlegging av rutene mellom Namsos, Steinkjer og Trondheim har skapt stort engasjement blant pendlere i Namdalen.