Legger ned dramateater for barn etter bekymringsmelding

Fylkeslegen har fått bekymringsmelding om et teaterlag for barn og unge i Levanger, etter at flere av deltakerne har meldt fra om psykiske problemer. Barna måtte øve inntil 40 timer i uka og spilte svært krevende roller som selvmordskandidater eller voldsofre.

Bildet er et utsnitt fra teaterplakaten til UDCM

Teaterkompaniet UDCM satte søkelys på vanskelige tema, med unge jenter i roller som både anorektikere og voldsofre.

Foto: Bildet er et utsnitt fra teaterplakaten til UDCM

Bekymringsmeldinga er sendt fra BUP, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Levanger i sommer.

Det siste året har de sett at flere unge jenter har fått psykiske problemer og felles for noen av dem er at de har deltatt på teatervirksomhet for UDCM.

Vi har hatt flere barn og ungdommer som kommer inn i livskriser. Felles for noen av dem er at de har deltatt på teatervirksomhet i regi av UDCM.

Fikk livsproblemer

Jan Egil Wold, avdelingsoverlege BUP

Avdelingsoverlege Jan Egil Wold ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling sendte bekymringsmelding til fylkeslegen.

Foto: Berit Røflo Indgul/Helse Nord-Trøndelag

– Vi tok imot noen jenter som hadde vært med på teater og danseproduksjon. Det var ikke årsaken til at de kom til oss. Det var livsproblemene. Da fortalte foreldrene at barna hadde vært med på et opplegg som var så altomfattende at det vanlige familielivet ikke lenger eksisterte, sier Wold.

I UDCMs dramateater for barn og unge mellom 10 og 16 år spilte jentene roller som voldsofre, psykisk syke og anorektikere.

Teaterplakaten til Sticks & Stones ved UDCM

Teaterplakaten til Sticks & Stones ved UDCM i Levanger.

Foto: Teaterplakaten til Sticks & Stones ved UDCM

UDCM opplyste på forhånd om at aktiviteten ville ha høy intensitet, både fysisk og psykisk, og i en deltakeravtale måtte barna og foreldrene bekrefte at de er psykisk sterke nok til slike dramastykker.

Øvingsperiodene har inkludert hele helger og opp til 40 timer i uka.

Nytt fenomen

– Vi trodde ikke teatergreiene var årsaken til alle problemene. Men det var et fenomen vi ikke hadde sett før og som hadde ganske stor påvirkningskraft på jentene. Spørsmålet er hva slags tema du kan bruke på unge jenter på 10,12 og 14 år, sier avdelingsoverlegen på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Jan Egil Wold.

Fylkeslegen har har bedt UDCM om å ta bekymringsmeldinga fra barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling på alvor, fordi dette er skrevet av helsepersonell med kompetanse på barns psykiske helse.

Avdelingsoverlege Jan Egil Wold ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Legger ned teater

Det ligger et stort engasjement og mye frivillig, idealistisk innsats bak UDCM. Det er derfor med tungt hjerte vi nå kommer til å legge ned teatervirksomheten.

Teatergruppa UDCM har hatt et ønske om å være en stemme for barn og unge som ikke blir hørt.

Marit Dypdal Kverkild, fagdirektør Nord-Trøndelag

Fylkeslege Marit Dypdal Kverkild ba UDCM om å evaluere teatervirksomheten på bakgrunn av en bekymringsmelding fra BUP.

Foto: Rita Kleven/NRK

Nå har de bestemt seg for å legge ned hele teatervirksomheten, fordi situasjonen har blitt for belastende.

De ønsker ikke å la seg intervjue av NRK, men har sendt denne eposten:

«Selv om vi etter redegjørelsen til fylkeslegen kan fortsette vår virksomhet så er vi likevel kommet til at situasjonen er blitt for belastende. Det ligger et stort engasjement og mye frivillighet og idealistisk innsats bak UDCM. Det er derfor med tungt hjerte vi nå kommer til å legge ned teatervirksomheten. Det positive som er kommet ut av saken er de nye deltagerundersøkelsene i 2016 fra deltagere som har fullført flere produksjoner. De bekrefter at deltagelse i UDCM oppleves positivt både for foreldre og foresatte. Nedlegging av tilbudet er derfor synd for dem som har hatt dette som en mulighet til å utvikle sine talenter og formidle noe viktig.»