Legger ned arbeidet i protest mot Eriksson

Fagbevegelsen over hele landet vil 28. januar markere seg i protest mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. I Trøndelag blir det markeringer både i Trondheim, Verdal og Namsos.

Kristine Svendsen, distriktssekretær LO Nord-Trøndelag

Kristine Svendsen i LO lover store markeringer mot forslaget om å endre arbeidsmiljøloven.

Foto: Jørn Haudemann-Andersen

Arbeids-- og sosialminister Robert Eriksson vil tillate mer overtidsarbeid per måned.

Arbeidsminister Robert Eriksson ønsker seg et mer fleksibelt arbeidsliv.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Regjeringen ønsker seg et mer fleksibelt arbeidsliv, og sier de vil myke opp arbeidsmiljøloven på flere områder. Men fagbevegelsen mener de vil miste viktige rettigheter, og at endringene generelt vil føre til et tøffere arbeidsliv.

– Et alvorlig angrep

– Vi mener dette er et alvorlig angrep på arbeidsmiljøloven. Nå samarbeider vi med Unio og YS for å markere at vi tar sterkt avstand fra endringsforslaget fra regjeringen, sier distriktssekretær Kristine Svendsen i LO i Nord-Trøndelag.

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) forslår mer fleksible arbeidstidsordninger der større deler av arbeidstiden kan konsentreres. Han og regjeringen vil også gi bedriftene flere muligheter til å ansette folk midlertidig, og de vil begrense fagforeningenes vetorett ved endringer i arbeidsplanene.

– Vi er spesielt redd for større bruk av midlertidige ansettelser. Vi frykter dette med å åpne for å ansette midlertidig, uten at det er midlertidige stillinger. Mange vil da kunne bli ansatt på kortvarige kontrakter, sier Svendsen.

NHO støtter forslaget

Næringslivets Hovedorganisasjon har støttet regjeringens forslag til endringer i loven, men møter altså stor motstand blant mange i fagbevegelsen.

28. januar blir det markeringer over hele landet, med en politisk streik fra klokka 14.00 til 16.00.

– Robert Eriksson er hjertelig velkommen til å følge demonstrasjonen i hjemkommunen Verdal, men han får ikke holde appell, sier Kristine Svendsen i LO.