Leger vil til Nord-Trøndelag

Flere turnusleger enn før vil jobbe ved de to sykehusene i Nord-Trøndelag. Både i Namsos og Levanger var det over 300 søkere til stillingene som turnusleger fra august.

Operasjonsstue Sykehuset Namsos

Turnusleger ved kompakte, mindre sykehus som Sykehuset Namsos får praksis også på kirurgisk klinikk. Her fra en operasjonsstue på sykehuset.

Foto: Trond Leirvik / NRK

Svein Karlsen

Svein Karlsen, prosjektleder for rekruttering i Helse Nord-Trøndelag.

Foto: Espen Sandmo / NRK

– Dette er veldig positivt, mener informasjonsmedarbeider Svein Karlsen i Helse Nord-Trøndelag.

– Tidligere var det nokså beskjedent med søkere. Nå er det 300 søkere til sju stillinger i Namsos, og 350 søkere til elleve stillinger i Levanger. Det er en situasjon vi er veldig bekvem med, sier Karlsen, som også er prosjektleder for rekruttering i Helse Nord-Trøndelag.

Samtlige som fikk tilbud om turnusplass har takka ja, og starter i august.

Like bra søkertall som i Bergen

Helse Nord-Trøndelag har som ett av få helseforetak i Norge et eget rekrutteringsprosjekt for å skaffe god og stabil arbeidskraft til sykehusene.

Nå er pågangen av turnusleger bedre enn på mange år, faktisk er søkermassen nesten like stor som ved universitetssykehuset i Bergen.

Man skal ikke lenger tilbake enn til høsten 2012 for å finne oppslag i media om at ingen av de nyutdannede legene ønsket seg til Sykehuset Namsos. Også andre mindre sykehus slet med samme problematikk.

Nå er situasjonen altså en helt annen, og styrken til de to nordtrønderske sykehusene er blant anna at legestudentene får jobbe tett på pasientene.

– Gjennom rekrutteringsprosjektet vårt har vi en del svar fra turnusleger som har vært og er her. Det gjennomgående er at de to kompakte sykehusene er en god læringsarena, og en arena der turnuslegene raskt får være med på aktiv pasientbehandling, og dermed får en bred og innholdsrik praksis, sier Karlsen.

Ser hvor søkerne kommer fra

I framtida vil det trolig ble langt hardere kamp om helsepersonell og i Nord-Trøndelag ser de også på hvor søkerne kommer fra nå de skal rekruttere.

– Det viktigste er jo at det er kompetente leger som har gode papirer. Men det er ikke til å stikke under en stol at sjansen for å beholde dem, økes betydelig hvis turnuslegene har en relasjon til Nord-Trøndelag. Dette er ting vi undersøker når vi har jobbintervju med de forskjellige kandidatene, sier Karlsen.

Turnuslegestillinger er stillinger som ligger fast i systemet, både hos sykehus og kommuner.

Det er inntak to ganger i året, i februar og august, og det er hele tida 950 turnusleger på norske sykehus. Legene må ha 18 måneder turnustjeneste, tolv i sykehus og seks i kommune. Turnustjenesten for leger er lagt om nylig for å sikre flere søkere til turnusstillingene, det er ikke lenger loddtrekning.