Hopp til innhold

Overlege om sykemeldinger: – Vi bør ikke ha dette ansvaret

Overlege mener at leger bør fratas muligheten til å skrive ut sykemeldinger. – Vi har ikke mulighet til å være objektive overfor egne pasienter, sier han.

Seksjonsoverlege ved Sykehuset Levanger, Knut Holmen

Overlege ved Sykehuset Levanger, Knut Holmen, mener det er på tide at legene fratas ansvaret i forbindelse med sykemeldinger.

Foto: Karl Jørgen Marthinsen

Flere leger NRK har snakka med, ønsker ikke lenger å ha ansvar for å skrive ut sykemeldinger.

– Det føles ofte som vi attesterer pasientens egen sykehistorie. Dessuten så tror jeg ikke vår involvering nedsetter sykefraværet. Denne prosessen føles ofte meningsløs, ikke fordi dette ikke er viktig, men fastleger burde kanskje heller fokusere på pasientens helse, sier fastlege Ole Henrik Krat Bjørkholt til NRK.no.

Bekymret for å fjerne ansvar

For noen år tilbake foreslo Bjørkholt å fjerne ansvaret med sjukemeldinger fra legene. Forslaget ble fremmet på et landsmøte i Norsk forening for allmennmedisin, men møtte skepsis den gang.

Petter Brelin

Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin, sier temaet er diskutert i fagmiljøet.

Foto: Oda Marie Midbøe / NRK

– De fleste ser nok på dette som en del av jobben for oss fastleger. Men det er en diskusjon i fagmiljøet som går ut på om det kan være mulig for pasientene og arbeidsgiverne å ta et større ansvar. Slik kunne legens rolle ha vært mindre i dette arbeidet, sier Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Personlig mener han at dette ansvaret fremdeles bør ligge hos legene.

– Jeg er bekymret for at det å fjerne dette ansvaret vil gå utover pasienten. Dette kan bety at en del vil få det ugreit i sitt forhold med arbeidsgiver, sier Brelin.

– Vanskelig å være objektiv

Ifølge tall fra SSB er det legemeldte sykefraværet i andre kvartal i 2017 på 5,2 prosent. Finnmark har det høyeste sykefraværet av alle fylkene på 6,3 prosent, fulgt av Nordland med 6,2 prosent og Nord-Trøndelag og Troms på 6,0 prosent. Sykefraværet har ligget rundt dette nivået de siste fire årene.

Illustrasjonsfoto: sykemelding

De legene som mener at sykemeldings-ansvaret skal vekk, ønsker i større grad at folket selv får ansvar for dette.

Foto: Christina Førli Aas / NRK

Overlege Knut Holmen ved Sykehuset Levanger mener også at legene ikke lenger bør ha ansvar for å sjukemelde egne pasienter.

– Legene er i et tillitsforhold til pasientene, og vil forsvare deres interesser. Det er ikke enkelt å være objektive i vurderinger om vedkommende er arbeidsufør. En lege har ofte ikke noen forutsetning for å vurdere om denne pasienten kan utføre deler av sine arbeidsoppgaver, sier han.

Holmen mener leger heller kan attestere helsesituasjonen, men ikke avgjøre om pasienten kan utføre jobben sin.

Vil ha egenmeldinger

Fastlege Bjørkholt mener at egenmeldinger i større grad er svaret på problematikken.

– Som hovedregel mener jeg at man skal kunne attestere sitt eget sykefravær. Det vil si å innføre egenmeldinger i langt større grad enn i dag. Dette er noe som benyttes blant annet i Danmark.

Det har også vært forsøk på dette i Norge, ifølge legen.

– I Mandal ble dette forsøkt. Det ble innført 365 egenmeldingsdager, og det fungerte ganske bra. Sykefraværet ble ikke høyere, snarere tvert om, sier Bjørkholt.

Han sier at legene kan være der som en rådgivende part, som dokumenterer pasientens helse der det er behov for dette.

Pasient lege samtale illustrasjon

Fordelen med å slippe ansvar for sykemeldinger er, ifølge noen leger, at man da bedre kan fokusere på pasientens helse. I mange tilfeller er tiden knapp, og da føles sykemeldingsarbeid meningsløst, sier fastlege.

Foto: Illustrasjon: Colourbox.com