Hopp til innhold

Lege etterforskes for to overgrep – advokat kritisk til sen varsling

En lege er anklaget for seksuelle overgrep mot to pasienter, to steder i landet, med flere års mellomrom. – Burde varslet tidligere, sier bistandsadvokat.

Advokat Rikke De Vibe står foran Oslo Tingrett. Hun ser inn i kamera.

BURDE MELDT VIDERE: Advokat Rikke de Vibe mener det er uheldig at politiet i Øst ikke varslet tilsynet om den nå siktede legen.

Foto: Bård Nafstad / NRK

– Det kan ikke være slik at fornærmede selv må sørge for at anmeldelsen varsles videre til Helsetilsynet.

Det sier bistandsadvokat Rikke de Vibe. Hun representerer en pasient på Østlandet som i august 2023 anmeldte legen sin for overgrep.

Etter ni måneders etterforskning, ble saken henlagt på grunn av manglende bevis.

Men i starten av juni ble henleggelsen omgjort. Det var kommet inn en ny anmeldelse mot samme lege. Denne gangen i et helt annet sted i landet. I Trøndelag.

En ny pasient mente seg utsatt for et overgrep.

Les også Lege nektar for seksuell omgang med pasient – gret i retten

Politihuset i Sør-Trøndelag

– Uheldig

Legen selv nekter for å ha gjort noe galt og har forklart seg om begge tilfellene.

Samtidig som etterforskningen på Østlandet pågikk i flere måneder, hadde ikke tilsynet fått beskjed om saken.

– Det er uheldig at politiet ikke har klare rutiner og retningslinjer for når Statens helsetilsyn skal varsles i slike saker. Slik praksisen er i dag, synes det å være noe vilkårlig hvilke tilfeller som varsles, sier de Vibe.

Politiet skal undersøke om noe straffbart har skjedd. Helsetilsynet kan vurdere om legen har gjort noe som ikke er forenlig med legetittelen, og eventuelt gi en reaksjon eller frata legen retten til å praktisere.

– Helsetilsynet har tyngre fagkompetanse på området enn politiet. De har andre rutiner for håndtering av slike saker og andre typer sanksjoner, sier bistandsadvokaten og fortsetter:

– I denne konkrete saken, der politiet har etterforsket relativt bredt, mener jeg det er gode grunner til at helsetilsynet skulle ha vært involvert.

Les også Hun meldte aldri fra om legen sin: – Jeg visste ikke hva som var greit eller ikke

Pasient forteller om hvorfor hun ikke meldte fra om legen sin etter seksuelt grenseoverskridende adferd.

– Burde varslet

Statsforvalteren i Oslo og Viken, som er tilsynsmyndighet på Østlandet, opplyser til NRK at de har én tilsynssak på legen fra mai i år.

– I denne saken valgte vi å ikke varsle tilsynet. Vi ba om en uttalelse fra Statsforvalter i mai i år angående eventuelle brudd på dokumentasjonsplikten.

Det opplyser politiadvokat i Øst politidistrikt, Stian Moltke-Hansen Tveten.

Stian Moltke-Hansen Tveten, politiadvokat 2 i Øst politidistrikt

Politiadvokat i Øst, Stian Moltke-Hansen Tveten.

Foto: politiet

Han legger til at de på generelt grunnlag alltid vurderer om de skal varsle tilsynet i slike typer sedelighetssaker som har tilknytning til jobben den mistenkte utfører.

I denne vurderingen skal det blant annet legges vekt på om det er knyttet usikkerhet til opplysningene.

– Burde politiet ha varslet tilsynet tidligere om denne saken?

– Sett i etterkant, og tatt i betraktning at siktede nå er siktet for et nytt straffbart forhold av tilsvarende karakter burde vi nok varslet på et tidligere tidspunkt, sier Moltke-Hansen Tveten.

Elisabeth Aae forsvarer legen. På spørsmål om manglende varsling fra politiet til tilsynet, svarer Aae:

– Min klient har ingen kommentar til dette. Han erkjenner ikke straffskyld i verken den ene eller andre saken. Han er nå løslatt og ser nå frem til at politiet gjør ferdig sin etterforskning av saken.

Advokat Elisabeth Aae i Trøndelag Tingrett.

Elisabeth Aae er legens forsvarer.

Foto: Kari Sørbø / NRK

Løslatt fra varetekt

Etter to uker i varetekt, bestemte politiet i Trøndelag seg for å ikke be om forlenget fengsling av legen. Han er fortsatt siktet.

Fredag bestemte statsforvalteren i Trøndelag å åpne tilsynssak mot legen.

Fylkeslege Jan Vaage opplyser til NRK at de samarbeider med politiet og skal gå gjennom dokumentene i saken.

Hei!

Har du tips, andre opplysninger eller har du en lignende historie? Da kan du ta kontakt med NRKs journalister på e-post eller via kryptert melding på Signal eller Whatsapp.

Tlf: 97 46 52 52