Hopp til innhold

Fikk sparken for seksuell trakassering – Elkjøp dømt for urettmessig avskjed

Retten tror på kvinnene som varslet om upassende oppførsel fra en leder, men mener Elkjøp gjorde for lite for å korrigere mannen før han måtte gå.

Bilde av Elkjøps logo utenfor en butikk.

I RETTEN: Elektronikkgiganten måtte møte i retten etter å ha sagt opp en tidligere leder ved en butikk i Trondheim. Dette bildet er ikke av den aktuelle butikken.

Foto: Tonje Grimstad / NRK

Dommen ble avsagt i Trøndelag tingrett tirsdag denne uken, og var enstemmig.

Her kommer det fram at flere kvinner har opplevd upassende kommentarer og tilnærmelser fra en leder ved en Elkjøp-butikk i Trondheim.

Ved et tilfelle skal han ifølge dommen ha sagt noe i retning av «Jeg hører du har rust i fitta, vil du at jeg skal smøre deg?» til en ansatt. Dette i forbindelse med et problem med en gressklipper med rust på understellet.

I et annet tilfelle skal en ansatt ha kommet fra en legeundersøkelse av magen og fortalt at de ikke fant noe. Da hadde lederen svart at «neste gang finner de meg inni deg».

Mannen skal i tillegg blant annet ha kommentert ansattes kropper i forbindelse med utdeling av uniformer, og han skal ha sendt det som ble oppfattet som flørtende meldinger med hjerteemojier til en medarbeider etter at hun hadde fortalt om samlivsbrudd.

Les også «Jakob» sa opp jobben i Coop etter flere år med seksuell trakassering fra mannlige kolleger

«Jakob» utenfor Coop-lageret på Tiller i Trondheim.

Over en halv million i erstatning

Det ble levert varsel fra seks kvinner i april 2021, vedrørende hendelser fra høsten 2019 og januar 2021.

Varslene førte til at mannen ble avskjediget etter kort tid, grunnet «systematisk seksuell trakassering».

Mannen har selv sagt at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene av ham, og at han har blitt misforstått.

Han har hevdet seg utsatt for en svertekampanje som følge av at enkelte ikke likte hans lederstil. Han mener også at kvinnenes troverdighet er svekket fordi de har levert et samlet varsel flere år etter en del av hendelsene.

Mannen valgte å saksøke Elkjøp for urettmessig avskjed, og har nå altså vunnet fram.

Han er tilkjent til sammen 520.000 kroner i oppreisning og erstatning for lønnstap, pluss drøye 350.000 kroner i sakskostnader.

Les også 64 varsler ved NTNU – la hånda på låret til stipendiaten

NTNU

«Dreit seg ut»

Retten understreker at den tror på kvinnene, og den mener mannen ved flere tilfeller har opptrådt kritikkverdig og upassende som leder.

Likevel mener retten at det var feil å sparke mannen, fordi Elkjøp ikke gjorde nok for å følge opp og korrigere hans oppførsel først.

Som det kommer fram av dommen, har nemlig enkelte av episodene blitt meldt fra om tidligere.

Den eneste gangen mannen fikk korreks, var etter han hadde sendt hjerteemojier til en av kvinnene. Da fikk mannen beskjed fra sin overordnede om at han «dreit seg ut» og ikke kunne oppføre seg sånn. Han ble også bedt om å holde seg unna kvinnen, noe han i ettertid respekterte.

Retten mener denne typen tilbakemelding ikke er tilstrekkelig, og at Elkjøp burde ha gjort en større innsats for å få mannen til å forbedre sin oppførsel, all den tid de var kjent med den.

Les også Her spør taxisjåføren om Hedda vil ha sex

Hedda får spørsmål om sex av taxisjåføren

Kunne skjerpet seg, gitt sjansen

Dommen påpeker at mannen hadde vært ansatt i 19 år, i et arbeidsmiljø som av mange ansatte ble beskrevet som «høyt under taket», hvor det tidvis har vært seksualisert humor og sjargong.

At den aktuelle lederen hadde en sjargong som var grovere enn vanlig, var godt kjent.

«I fravær av en tydelig korreksjon/advarsel kunne derfor [saksøker] tro at hans atferd var akseptabel», heter det i dommen.

Retten påpeker også at Elkjøp-butikken har arbeidet for en «kulturendring», og mener det ville vært naturlig å ta tak i mannens oppførsel da.

At han klarte å holde seg unna etter å ha fått beskjed i hjerteemoji-saken, viser også at han var i stand til å ta rettelser, mener retten. Han kunne ha skjerpet seg, gitt sjansen.

Retten mener også at Elkjøp kunne ha gjennomført grundigere undersøkelser, med blant annet intervjuer med andre ansatte som vitner, før de valgte å sparke mannen.

Les også Ønsker strengere lov om seksuell trakassering på arbeidsplasser

Marte Mjøs Persen

Seier med bismak

Stig Rune Østgaard er mannens advokat. Han sier dette er en seier med bismak.

– Min klient er selvfølgelig fornøyd med at han har fått medhold, men ikke med å ikke bli trodd i spørsmålet om han har krenket disse kvinnene eller ikke, sier Østgaard.

Advokaten mener det ikke har vært tilstrekkelig bevis for hva som faktisk har hendt, og at hans klient har blitt et offer for å sette et eksempel rundt en ukultur i arbeidsmiljøet.

Han henviser til at det var flere runder med forhandlinger før rettssaken, som ikke førte fram.

– Man ønsker ikke å bli identifisert med en sånn kultur utad, og det er nok derfor det har vært viktig for Elkjøp å holde fast ved avskjedigelsen og ikke ha særlige forhandlinger om løsninger i saken.

Portrett av Stig Rune Østgaard

Advokat Stig Rune Østgaard kaller det hele for en seier med bismak.

Foto: Advokatfirmaet Wiig & co

Nå ønsker hans klient å legge saken bak seg.

– Belastningen for alle involverte parter har vært enorm, sier Østgaard.

– Har handlet rett

HR-sjef i Elkjøp, Jan Erik Aaserød, kan bekrefte at saken har vært belastende.

Vi har tatt denne saken på høyeste alvor og er utrolig lei oss på vegne av våre ansatte og den belastningen de har vært gjennom, sier han.

Elkjøp har ikke tatt stilling til om de vil anke saken ennå, men de er uenige i rettens konklusjon.

– Vi mener dommen ikke tar hensyn til fakta i saken. Den tidligere ansatte har begått disse handlingene, noe dommen slår fast.

Portrettbilde av Jan Erik Aaserød, HR-sjef i Elkjøp.

HR-sjef i Elkjøp, Jan Erik Aaserød, mener de gjorde rett i å sparke mannen, selv om dommen sier noe annet.

Foto: Elkjøp

Aaserød henviser til at det i mars i år også ble avsagt en dom i Trøndelag tingrett, hvor lederen hadde saksøkt en av kvinnene som varslet for ærekrenkelser.

Kvinnen ble frifunnet, da retten mente det var «svært sterke bevis» for at lederen hadde opptrådt kritikkverdig og at hun hadde varslet rettmessig.

I denne saken ble mannen dømt til å betale kvinnens sakskostnader på om lag 450.000 kroner.

Utfallet i den saken mener vi forsterker at vi her har handlet rett for å sikre at våre medarbeidere har en trygg arbeidsplass, sier Aaserød.

En trussel mot varslingsinstituttet

Advokat Jan Magne Isaksen representerer kvinnen som ble saksøkt for ærekrenkelser. Han reagerer på at advokat Østgaard hevder at det ikke foreligger tilstrekkelige bevis.

– Det foreligger ikke bare én, men to rettsavgjørelser som konkluderer med at lederen har utført de handlingene som det ble varslet om, sier han.

Isaksen har vanskelig for å se på søksmålet mot sin klient som noe annet enn regulær gjengjeldelse, og mener denne saken fort kunne ha stått i fare for å bli et eksempel på at det er farlig å varsle.

– Vår klient ble personlig saksøkt med krav om erstatning for angivelige ærekrenkelser, fordi retten og plikten til å varsle ble benyttet, sier han.

– Lederen tapte saken fullstendig, og et annet utfall ville ha representert en trussel mot hele varslingsinstituttet, og kunne ha medført at andre ville ha avstått fra å varsle i framtiden.

– Vår klient er fornøyd med at Elkjøp tok grep for å sikre de ansatte en trygg arbeidsplass.

Les også Teaterlærer måtte slutte etter beskyldninger om overgrep i timene

Teaterutdanningen i Verdal

HR-sjef Aaserød sier at de med bakgrunn i denne saken har konkretisert og justert prosessen rundt varslingssaker noe.

– Men i all hovedsak har vi gode prosesser, sier han.

– I Elkjøp har vi selvsagt nulltoleranse for seksuell trakassering, det gjelder uten unntak.

  • 29.04.22, kl. 11.02: Kommentaren fra Jan Magne Isaksen er lagt til etter at advokaten tok kontakt med NRK etter opprinnelig publisering.